Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Compass Transit"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Compass Transit" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Dipl. darba aizsardzības vecākais speciālists Liāna Salzemniece
Abstract Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Compass Transit: Bakalaura darbs / A. Prancāns, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. - 60 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 61 lpp., tajā iekļauti 6 attēli, 5 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 14 avoti latviešu un 6 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi SIA Compass Transit, radīt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas uzlabošanai. Teorētiskajā daļā tiek raksturota kvalitātes vadības sistēma šajā nodaļā apskatītas kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas prasības, kuras ir noteiktas ISO 9001. standartā. Tiek izklāstīts teorētiskais pamatojums, kā novērtēt esošo sistēmas darbību, atrast nepilnības ar iekšējā audita palīdzību. Analītiskā daļa raksturo uzņēmumu kopumā, tā pašreizējo kvalitātes sistēmu, finansiālos rādītājus. Analītiskajā daļā atspoguļoti uzņēmumā iegūtie dati, tiek analizēta un novērtēta informācija. Ir iekļauti autora veiktie pētījumi, identificētas un paskaidrotas kvalitātes vadības problēmas pētāmās tēmas kontekstā. Izpētes rezultātā tiek veikta iegūto datu analīze un skaidrojums. Praktiskā daļa atspoguļo veikto procesu un dokumentācijas pilnveidi uzņēmumā. Šajā daļā iekļauti autora priekšlikumi KVS pilnveidošanai, aprēķini ekonomiskajiem rādītājiem, pamatojums uzņēmuma efektivitātei. Praktiskās daļas noslēgumā autors izsaka iegūtos rezultātus, kā arī priekšlikumus.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Compass Transit
Keywords in English Improvement of Quality Management System in the Compass Transit Ltd
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 31.05.2014 00:06:03