Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Binders"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Binders" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Dr.oec., docente Raimonda Liepiņa
Recenzents Mg.oec., Jānis Pildavs
Anotācija Priede J. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Binders: Bakalaura darbs / J. Priede, R. Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 60 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 6 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu valodā un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 5 lpp. Darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto SIA Binders darbības izvērtējumu un izdarītajiem secinājumiem, pilnveidot uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Pirmajā darba daļā tiek izklāstīti un salīdzināti dažādi teorētiskie aspekti un sniegts autora vērtējums par tiem. Otrajā darba daļā autors ir apkopojis informāciju un veicis pētījumus par kvalitātes vadības sistēmas problēmām. Trešajā darba daļā autors izstrādā ieteikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi ir - uzņēmuma pieņemtais lēmums paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu ir palīdzējis uzņēmumam turpināt ļoti sekmīgo darbību, uzņēmums sezonas laikā uzņemas pārāk daudz objektus. Nozīmīgākie priekšlikumi ir uzņēmumam jāizveido stratēģija ārvalstu tirgus iekarošanai, uzņēmumam jāapsver doma par laboratorijas vispārēju paplašināšanu.
Atslēgas vārdi SIA Binders kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality Management System Improvement at Binders Ltd.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 12:49:11