Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Binders"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Binders" Ltd"
Author Jānis Priede
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Dr.oec., docente Raimonda Liepiņa
Reviewer Mg.oec., Jānis Pildavs
Abstract Priede J. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA Binders: Bakalaura darbs / J. Priede, R. Liepiņa. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 60 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 6 tabulas, 8 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 19 avoti latviešu valodā un 4 angļu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi uz 5 lpp. Darba mērķis ir, pamatojoties uz veikto SIA Binders darbības izvērtējumu un izdarītajiem secinājumiem, pilnveidot uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu. Pirmajā darba daļā tiek izklāstīti un salīdzināti dažādi teorētiskie aspekti un sniegts autora vērtējums par tiem. Otrajā darba daļā autors ir apkopojis informāciju un veicis pētījumus par kvalitātes vadības sistēmas problēmām. Trešajā darba daļā autors izstrādā ieteikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei. Nozīmīgākie secinājumi ir - uzņēmuma pieņemtais lēmums paplašināt sniegto pakalpojumu klāstu ir palīdzējis uzņēmumam turpināt ļoti sekmīgo darbību, uzņēmums sezonas laikā uzņemas pārāk daudz objektus. Nozīmīgākie priekšlikumi ir uzņēmumam jāizveido stratēģija ārvalstu tirgus iekarošanai, uzņēmumam jāapsver doma par laboratorijas vispārēju paplašināšanu.
Keywords SIA Binders kvalitātes vadības sistēmas pilnveide
Keywords in English Quality Management System Improvement at Binders Ltd.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 12:49:11