Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Bankas kredītu politikas novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation of bank’s lending policy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Anotācija Bakalaura darba autors: Ginta Kristkalne. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats: Bankas kreditēšanas politikas novērtējums. Bakalaura darba apjoms: 72 lpp, t.sk. 9 tabulas, 24 attēli, 8 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Pettere, Euler Hermes, Briede, Bikses un citi autoru darbi, kā arī SIA "X" interneta mājas lapa un iekšējie dokumenti. Kopumā, autors izmanto 35 materiālus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: raksturota banku darbība Latvijā, aptverot banku funkciju, banku pasīvo un aktīvo operāciju raksturojumu, kā arī uzskaitīti banku kredītpolitikas veidošanas posmi, jo īpaši akcentējot kredītriska nozīmi banku kredītpolitikā. Veikta banku kredītu tirgus analīze Latvijas ekonomiskās attīstības šķērsgriezumā no 2011.gada līdz 2013.gadam. Raksturota AS DNB darbība Latvijā, veikta AS DNB bankas aktīvu un kredītu analīze, kā arī kredītportfeļa analīze, nosakot AS DNB bankas kreditēšanas politikas problēmas un ietekmējošos faktorus. Tāpat arī izstrādāti priekšlikumi AS DNB bankas kreditēšanas politikas uzlabošanai.
Atslēgas vārdi Kreditēšanas politika
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluation of banks lending policy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 22:17:56