Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Bankas kredītu politikas novērtēšana"
Title in English "Evaluation of bank’s lending policy"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. N.Semjonova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. I.Dovladbekova
Abstract Bakalaura darba autors: Ginta Kristkalne. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats: Bankas kreditēšanas politikas novērtējums. Bakalaura darba apjoms: 72 lpp, t.sk. 9 tabulas, 24 attēli, 8 pielikumi. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Pettere, Euler Hermes, Briede, Bikses un citi autoru darbi, kā arī SIA "X" interneta mājas lapa un iekšējie dokumenti. Kopumā, autors izmanto 35 materiālus. Bakalaura darba galvenie rezultāti: raksturota banku darbība Latvijā, aptverot banku funkciju, banku pasīvo un aktīvo operāciju raksturojumu, kā arī uzskaitīti banku kredītpolitikas veidošanas posmi, jo īpaši akcentējot kredītriska nozīmi banku kredītpolitikā. Veikta banku kredītu tirgus analīze Latvijas ekonomiskās attīstības šķērsgriezumā no 2011.gada līdz 2013.gadam. Raksturota AS DNB darbība Latvijā, veikta AS DNB bankas aktīvu un kredītu analīze, kā arī kredītportfeļa analīze, nosakot AS DNB bankas kreditēšanas politikas problēmas un ietekmējošos faktorus. Tāpat arī izstrādāti priekšlikumi AS DNB bankas kreditēšanas politikas uzlabošanai.
Keywords Kreditēšanas politika
Keywords in English Evaluation of banks lending policy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 22:17:56