Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma izpēte telpiskajā un reģionālajā plānošanā
Nosaukums angļu valodā Application Research of Integrated Simulation Models in Spatial and Regional Planning Based on Geographical Information
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Recenzents Mg. sc. ing. Vadims Kuzņecovs
Anotācija Pēdējā desmitgadē arvien plašāk telpiskajā un reģionālajā plānošanā tiek pielietoti imitācijas modelēšanas risinājumi. Būtiska nozīme plānošanas procesā ir ģeogrāfiskajai informācijai, tādēļ aktuāla problēma ir ģeogrāfiskās informācijas un imitācijas modelēšanas efektīvas sasaistes un integrēta lietojuma iespēju izpēte. Darbam ir izvirzīts mērķis izpētīt ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma metodes, iespējas un attīstības tendences telpiskajā un reģionālajā plānošanā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā ir veikta ģeogrāfiskās informācijas un imitācijas modelēšanas pieeju nozīmes un to lietojuma iespēju izpēte telpiskajā plānošanā, kuras rezultātā efektīvai un labāk piemērotai telpiskās plānošanas procesu modelēšanai tiek izmantota ģeogrāfiskajā informācijā sakņota imitācijas modelēšana - ģeoimitācija, kas ir balstīta uz aģentu bāzētās modelēšanas metodi. Labākai ģeoimitācijas pieejas būtības izpratnei darbā tiek veikta astoņu ģeoimitācijas pieejā bāzētu imitācijas modelēšanas sistēmu salīdzinošā analīze, kuras rezultātā tiek izvēlēta NetLogo imitācijas modelēšanas sistēma ar mērķi veikt imitācijas modeļa prototipa izstrādi šī brīža aktuālas un nozīmīgas reģionālās plānošanas problēmas risināšanai, proti, ūdens līmeņa celšanās pētīšanai Austrālijas kontinentā. Darba galvenais rezultāts ir iegūta un izanalizēta informācija par ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma iespējām telpiskajā un reģionālajā plānošanā, kas tiek atspoguļoti ģeoimitācijas modeļa prototipa izstrādē un analīzē aktuālas problēmas pētīšanai. Darba apjoms - 99 lpp., 8 tabulas, 28 attēli un 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi ģeogrāfiskā informācija, imitācijas modelēšana, telpiskā un reģionālā plānošana, ģeoimitācija
Atslēgas vārdi angļu valodā geographical information, simulation modeling, spatial and regional planning, geosimulation
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2014 17:19:45