Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Information Technology
Title in original language Ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma izpēte telpiskajā un reģionālajā plānošanā
Title in English Application Research of Integrated Simulation Models in Spatial and Regional Planning Based on Geographical Information
Author Rolands Narme
Department 12100 Institute of Information Technology
Scientific advisor Dr. sc. ing. Arnis Lektauers
Reviewer Mg. sc. ing. Vadims Kuzņecovs
Abstract Pēdējā desmitgadē arvien plašāk telpiskajā un reģionālajā plānošanā tiek pielietoti imitācijas modelēšanas risinājumi. Būtiska nozīme plānošanas procesā ir ģeogrāfiskajai informācijai, tādēļ aktuāla problēma ir ģeogrāfiskās informācijas un imitācijas modelēšanas efektīvas sasaistes un integrēta lietojuma iespēju izpēte. Darbam ir izvirzīts mērķis izpētīt ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma metodes, iespējas un attīstības tendences telpiskajā un reģionālajā plānošanā. Izvirzītā mērķa sasniegšanai darbā ir veikta ģeogrāfiskās informācijas un imitācijas modelēšanas pieeju nozīmes un to lietojuma iespēju izpēte telpiskajā plānošanā, kuras rezultātā efektīvai un labāk piemērotai telpiskās plānošanas procesu modelēšanai tiek izmantota ģeogrāfiskajā informācijā sakņota imitācijas modelēšana - ģeoimitācija, kas ir balstīta uz aģentu bāzētās modelēšanas metodi. Labākai ģeoimitācijas pieejas būtības izpratnei darbā tiek veikta astoņu ģeoimitācijas pieejā bāzētu imitācijas modelēšanas sistēmu salīdzinošā analīze, kuras rezultātā tiek izvēlēta NetLogo imitācijas modelēšanas sistēma ar mērķi veikt imitācijas modeļa prototipa izstrādi šī brīža aktuālas un nozīmīgas reģionālās plānošanas problēmas risināšanai, proti, ūdens līmeņa celšanās pētīšanai Austrālijas kontinentā. Darba galvenais rezultāts ir iegūta un izanalizēta informācija par ģeogrāfiskajā informācijā sakņotu integrētu modeļu lietojuma iespējām telpiskajā un reģionālajā plānošanā, kas tiek atspoguļoti ģeoimitācijas modeļa prototipa izstrādē un analīzē aktuālas problēmas pētīšanai. Darba apjoms - 99 lpp., 8 tabulas, 28 attēli un 3 pielikumi.
Keywords ģeogrāfiskā informācija, imitācijas modelēšana, telpiskā un reģionālā plānošana, ģeoimitācija
Keywords in English geographical information, simulation modeling, spatial and regional planning, geosimulation
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 04.06.2014 17:19:45