Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide SIA "New Yorker"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes in the "New Yorker" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Maira Sapata
Anotācija ANOTĀCIJA Simanoviča K. Procesu pilnveide SIA „New Yorker”: Bakalaura darbs / K. Simanoviča, G. Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošās kvalitātes vadība”, 2014 – 76.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76.lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 17 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt procesu kļūdu rašanās iemeslus, lai izstrādātu priekšlikumus un pilnveidotu to darbības efektīvai procesu vadībai. Pirmajā daļā tiek apskatīta teorija par procesa jēdzienu, pieeju, iedalījumu un pilnveidošanas metodēm, kā arī klientu apmierinātības novērtēšanas, FMEA un Benčmārkinga metodes pielietojumu. Otrajā daļā tiek apskatīts New Yorker, uzņēmuma organizatoriskā struktūra un FMEA metodes pielietojums New Yorker procesos. Trešajā daļā tiek apskatīt iekšējais Benčmārkings, aptauja par klientu apmierinātību, procesu pilnveides un priekšlikumu efektivitātes novērtējums New Yorker. Nozīmīgi secinājumi un priekšlikumi – Kļūdu pieaugums uzņēmuma procesos visbiežāk tiek novērots, kad darbā tiek pieņemti jauni darbinieki. Lai samazinātu kļūdu rašanās iemeslus, jauno darbinieku vajadzētu piesaistīt uz nedēļu citam filiāles darbiniekam, kas to apmācītu pienākumu veikšanai.
Atslēgas vārdi Procesu pilnveide.
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Processes.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 20:30:17