Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu pilnveide SIA "New Yorker"
Title in English "Improvement of Processes in the "New Yorker" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.oec., Maira Sapata
Abstract ANOTĀCIJA Simanoviča K. Procesu pilnveide SIA „New Yorker”: Bakalaura darbs / K. Simanoviča, G. Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģijas katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošās kvalitātes vadība”, 2014 – 76.lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 76.lpp., tajā iekļauti 32 attēli, 17 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 38 avoti latviešu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt procesu kļūdu rašanās iemeslus, lai izstrādātu priekšlikumus un pilnveidotu to darbības efektīvai procesu vadībai. Pirmajā daļā tiek apskatīta teorija par procesa jēdzienu, pieeju, iedalījumu un pilnveidošanas metodēm, kā arī klientu apmierinātības novērtēšanas, FMEA un Benčmārkinga metodes pielietojumu. Otrajā daļā tiek apskatīts New Yorker, uzņēmuma organizatoriskā struktūra un FMEA metodes pielietojums New Yorker procesos. Trešajā daļā tiek apskatīt iekšējais Benčmārkings, aptauja par klientu apmierinātību, procesu pilnveides un priekšlikumu efektivitātes novērtējums New Yorker. Nozīmīgi secinājumi un priekšlikumi – Kļūdu pieaugums uzņēmuma procesos visbiežāk tiek novērots, kad darbā tiek pieņemti jauni darbinieki. Lai samazinātu kļūdu rašanās iemeslus, jauno darbinieku vajadzētu piesaistīt uz nedēļu citam filiāles darbiniekam, kas to apmācītu pienākumu veikšanai.
Keywords Procesu pilnveide.
Keywords in English Improvement of Processes.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 20:30:17