Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide SIA "GL Plus"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the "GL Plus" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs M.sc.ing., Guntis Tribis
Recenzents Mg.oec., Guna Eglīte
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums - Procesu vadības pilnveide SIA ,,Gl Plus". Bakalaura darba autors - Andrejs Urbanovičs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 4 tabulas, 23 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 9 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 2 lpp. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību SIA,,Gl Plus” . Pirmajā darba daļā darba autors analizēja un izpētīja literatūru, kura ir saistīta ar procesu pieeju un kvalitātes metodem, lai pielietotu noteikto informāciju bakalaura analītiskā un praktiskā daļā. Darba autors izskatīja citu autoru viedokļus par noteikto tēmu un sniedza savus secinājumus. Otrajā darba daļā darba autors aplūkoja uzņēmuma darbības spējas un aprēķināja uzņēmuma ekanomiskos rādītājus. Darba autors pielietoja kvalitatīvu pētījuma metodi, kvalitātes metodi Išikavas diagrammu un Pareto diagrammu, lai analizētu un noteiktu uzņēmuma problēmas. Trešajā darba daļā darba autors sniedz savu viedokli, kā var pilnveidot uzņēmuma noteiktus galvenos procesus. Ar aprēķiniem un īstenošanas plānu palīdzību, darba autors sniedz procesu pilnveidojumu un tos pamato. Nozīmīgākie secinājumi: SIA "Gl Plus" zāģmateriālu žāvēšanas process ir laikietilpīgs, tāpēc zāģmateriālu pārdod pusžāvēto, kā rezultātā rodas pelējumi un plaisas. Zāģmateriāla iekraušanas ilgums negatīvi ietekmē produkcijas nosūtīšanas laiku. Priekšlikumi: Uzņēmumam nepieciešams iegādāties sertificēto zāģmateriālu žāvēšanas iekārtu, lai nodrošinātu produkta kvalitāti un tās atbilstību izvirzītām prasībam. Lai palielinātu darba efektivitāti un samazinātu zāģmateriāla iekraušanas ilgumu, nepieciešams izstrādāt darbinieku motivācijas kārtību tiem, kuri atbild par zāģmateriāla iekraušanu.
Atslēgas vārdi SIA "Gl Plus", procesu vadība, kokapstrāde, žāvēšana.
Atslēgas vārdi angļu valodā "Gl Plus" Ltd, process management, woodworking, drying.
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 16:18:19