Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide SIA "GL Plus"
Title in English "Improvement of Process Management in the "GL Plus" Ltd"
Author Andrejs Urbanovičs
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor M.sc.ing., Guntis Tribis
Reviewer Mg.oec., Guna Eglīte
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba nosaukums - Procesu vadības pilnveide SIA ,,Gl Plus". Bakalaura darba autors - Andrejs Urbanovičs. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 60 lpp., tajā iekļauti 13 attēli, 4 tabulas, 23 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu, 9 angļu un 5 krievu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi uz 2 lpp. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību SIA,,Gl Plus” . Pirmajā darba daļā darba autors analizēja un izpētīja literatūru, kura ir saistīta ar procesu pieeju un kvalitātes metodem, lai pielietotu noteikto informāciju bakalaura analītiskā un praktiskā daļā. Darba autors izskatīja citu autoru viedokļus par noteikto tēmu un sniedza savus secinājumus. Otrajā darba daļā darba autors aplūkoja uzņēmuma darbības spējas un aprēķināja uzņēmuma ekanomiskos rādītājus. Darba autors pielietoja kvalitatīvu pētījuma metodi, kvalitātes metodi Išikavas diagrammu un Pareto diagrammu, lai analizētu un noteiktu uzņēmuma problēmas. Trešajā darba daļā darba autors sniedz savu viedokli, kā var pilnveidot uzņēmuma noteiktus galvenos procesus. Ar aprēķiniem un īstenošanas plānu palīdzību, darba autors sniedz procesu pilnveidojumu un tos pamato. Nozīmīgākie secinājumi: SIA "Gl Plus" zāģmateriālu žāvēšanas process ir laikietilpīgs, tāpēc zāģmateriālu pārdod pusžāvēto, kā rezultātā rodas pelējumi un plaisas. Zāģmateriāla iekraušanas ilgums negatīvi ietekmē produkcijas nosūtīšanas laiku. Priekšlikumi: Uzņēmumam nepieciešams iegādāties sertificēto zāģmateriālu žāvēšanas iekārtu, lai nodrošinātu produkta kvalitāti un tās atbilstību izvirzītām prasībam. Lai palielinātu darba efektivitāti un samazinātu zāģmateriāla iekraušanas ilgumu, nepieciešams izstrādāt darbinieku motivācijas kārtību tiem, kuri atbild par zāģmateriāla iekraušanu.
Keywords SIA "Gl Plus", procesu vadība, kokapstrāde, žāvēšana.
Keywords in English "Gl Plus" Ltd, process management, woodworking, drying.
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 16:18:19