Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Projektu vadības kvalitātes pilnveide VAS "Latvijas dzelzceļš"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Project Management Quality in the "Latvijas dzelzceļš" State JSC"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Vanags
Recenzents Mg.oec., Guna Eglīte
Anotācija Pumpiša T. Projektu vadības kvalitātes pilnveide VAS Latvijas dzelzceļš: Bakalaura darbs/ T.Pumpiša, J.Vanags. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 67. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, priekšlikumi un pielikumi. Darba apjoms ir 67.lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 7 tabulas, 8 formulas. Darbam pievienoti 13 pielikumi uz 15 lpp. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darba mērķis ir balstoties uz uzņēmuma projektu procesu izpēti, sniegt priekšlikumus procesu pilnveidei, lai samazinātu projektus, kas neiekļaujas izpildei noteiktajos termiņos un finansējumā. Pirmās daļas uzdevumi ir apzināties, kas ir projekts, projektu vadība un projektu procesi, veikt literatūras avotu izpēti un izvēlēties piemērotākās metodes projektu procesu pilnveidē. Otrās daļas galvenie uzdevumi ir izpētīt un analizēt uzņēmumu, projektu procesu problēmas, apkopot informāciju par uzņēmuma projektu vadības procesiem. Trešās daļas uzdevumi ir sniegt priekšlikumus procesu pilnveidei Līdzsvarotajā vadības kartē (BSC) pamatojoties uz Lean SixSigma metodoloģiju, lai samazinātu projektus, kas neiekļaujas izpildei noteiktajos termiņos un finansējumā. Nozīmīgākie secinājumi darbā ir, ka apstākļos, kad strauji palielinās konkurence un arī pieaug pasūtītāju prasības, projektu procesiem ir nepieciešams universāls risinājums savas darbības organizēšanai, lai tas veiksmīgi spētu pielāgoties dažādiem apstākļiem un prasībām. Nozīmīgākie priekšlikumi ir, ka uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārvaldību projektu vadībā pēc darba autores priekšlikumiem, kā arī nodrošināt efektīvu iekšējo komunikāciju, lai stiprinātu darbinieku lojalitāti un apmierinātību ar darba vietu, nostiprināt iekarojama un laba darba devēja tēlu gan iekšējās, gan ārējās auditorijās.
Atslēgas vārdi projektu vadība, kvalitātes pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā project management, quality improvement
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 13:32:56