Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Projektu vadības kvalitātes pilnveide VAS "Latvijas dzelzceļš"
Title in English "Improvement of Project Management Quality in the "Latvijas dzelzceļš" State JSC"
Author Tīna Pumpiša
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Vanags
Reviewer Mg.oec., Guna Eglīte
Abstract Pumpiša T. Projektu vadības kvalitātes pilnveide VAS Latvijas dzelzceļš: Bakalaura darbs/ T.Pumpiša, J.Vanags. Rīga : RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014. 67. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi, priekšlikumi un pielikumi. Darba apjoms ir 67.lpp., tajā iekļauti 15 attēli, 7 tabulas, 8 formulas. Darbam pievienoti 13 pielikumi uz 15 lpp. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu, 10 angļu valodā. Darba mērķis ir balstoties uz uzņēmuma projektu procesu izpēti, sniegt priekšlikumus procesu pilnveidei, lai samazinātu projektus, kas neiekļaujas izpildei noteiktajos termiņos un finansējumā. Pirmās daļas uzdevumi ir apzināties, kas ir projekts, projektu vadība un projektu procesi, veikt literatūras avotu izpēti un izvēlēties piemērotākās metodes projektu procesu pilnveidē. Otrās daļas galvenie uzdevumi ir izpētīt un analizēt uzņēmumu, projektu procesu problēmas, apkopot informāciju par uzņēmuma projektu vadības procesiem. Trešās daļas uzdevumi ir sniegt priekšlikumus procesu pilnveidei Līdzsvarotajā vadības kartē (BSC) pamatojoties uz Lean SixSigma metodoloģiju, lai samazinātu projektus, kas neiekļaujas izpildei noteiktajos termiņos un finansējumā. Nozīmīgākie secinājumi darbā ir, ka apstākļos, kad strauji palielinās konkurence un arī pieaug pasūtītāju prasības, projektu procesiem ir nepieciešams universāls risinājums savas darbības organizēšanai, lai tas veiksmīgi spētu pielāgoties dažādiem apstākļiem un prasībām. Nozīmīgākie priekšlikumi ir, ka uzņēmumam ir nepieciešams nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu pārvaldību projektu vadībā pēc darba autores priekšlikumiem, kā arī nodrošināt efektīvu iekšējo komunikāciju, lai stiprinātu darbinieku lojalitāti un apmierinātību ar darba vietu, nostiprināt iekarojama un laba darba devēja tēlu gan iekšējās, gan ārējās auditorijās.
Keywords projektu vadība, kvalitātes pilnveide
Keywords in English project management, quality improvement
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 13:32:56