Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Dispersijas un vājinājuma ietekmes analīze optiskajā solitonu pārraides sistēmā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Dispersion and Attenuation Parameters on Optical Soliton Transmission Systems
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš
Recenzents V.Bobrovs
Anotācija Darba mērķis ir izpētīt solitonu sakaru sistēmas realizācijas iespējas hiperboliskā sekansa impulsa gadījumā atkarību no ienestā vājinājuma sistēmā un gausa un hiperboliskā sekansa impulsa atkarību no dispersijas Ir raksturoti spektrāli ierobežoti impulsi un nosacījumi solitonu impulsu izplatīšanai pa optisko šķiedru un solitona režīma izveidošanai. Tika veikta solitonu pārraides sistēmas izpēte. Ar programmatūru OptSim tika realizētas solitonu pārraides sistēma, lai analizētu ienestā vājinājuma ietekmi un dispersijas ietekmi uz Gausa un hiperboliskās sekantes impulsiem.Konstatēts, ka hiperboliskās sekantes impulss divkanālu WDM sistēmā izplatās tālāk nekā astoņu kanālu WDM sistēmās, jo kanālu interferences un nelineāro efektu dēļ notiek impulsa pienākšanas laika un amplitūdas svārstības. Ar datorsimulāciju tika iegūts, ka solitonu režīms pastāv līdz noteiktam ienestajam vājinājumam sistēmā, jo mijiedarbe starp impulsiem ir lielāka, tāpēc četru viļņu mijiedarbes rezultātā notiek impulsa amplidūdas un laika svārstības. No iegūtajām datorsimulācijām secināts, ka solitoni var pārvietoties pa šķiedru, kurai nav kosntanta dispersija attiecībā pret šķiedras garumu
Atslēgas vārdi solitoni, dispersija, spektrāli ierobežoti impulsi
Atslēgas vārdi angļu valodā soliton, dispersion, bandwidth-limited pulses
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 09:32:32