Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Telecommunications
Title in original language Dispersijas un vājinājuma ietekmes analīze optiskajā solitonu pārraides sistēmā
Title in English Analysis of Dispersion and Attenuation Parameters on Optical Soliton Transmission Systems
Author Antra Gaiduka
Department 13100 Institute of Telecommunications
Scientific advisor J.Poriņš
Reviewer V.Bobrovs
Abstract Darba mērķis ir izpētīt solitonu sakaru sistēmas realizācijas iespējas hiperboliskā sekansa impulsa gadījumā atkarību no ienestā vājinājuma sistēmā un gausa un hiperboliskā sekansa impulsa atkarību no dispersijas Ir raksturoti spektrāli ierobežoti impulsi un nosacījumi solitonu impulsu izplatīšanai pa optisko šķiedru un solitona režīma izveidošanai. Tika veikta solitonu pārraides sistēmas izpēte. Ar programmatūru OptSim tika realizētas solitonu pārraides sistēma, lai analizētu ienestā vājinājuma ietekmi un dispersijas ietekmi uz Gausa un hiperboliskās sekantes impulsiem.Konstatēts, ka hiperboliskās sekantes impulss divkanālu WDM sistēmā izplatās tālāk nekā astoņu kanālu WDM sistēmās, jo kanālu interferences un nelineāro efektu dēļ notiek impulsa pienākšanas laika un amplitūdas svārstības. Ar datorsimulāciju tika iegūts, ka solitonu režīms pastāv līdz noteiktam ienestajam vājinājumam sistēmā, jo mijiedarbe starp impulsiem ir lielāka, tāpēc četru viļņu mijiedarbes rezultātā notiek impulsa amplidūdas un laika svārstības. No iegūtajām datorsimulācijām secināts, ka solitoni var pārvietoties pa šķiedru, kurai nav kosntanta dispersija attiecībā pret šķiedras garumu
Keywords solitoni, dispersija, spektrāli ierobežoti impulsi
Keywords in English soliton, dispersion, bandwidth-limited pulses
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 09:32:32