Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Optimālā lidmašīnu varianta izstrādāšana starptautiskajām aviolīnijām no lidostas „Rīga””
Nosaukums angļu valodā “Designing an Optimal Aircraft for International Airlines from the ‘Riga’ Airport”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.habil.sc.ing., prof. Jurijs Paramonovs
Recenzents Dr.sc.ing., doc. Valērijs Muhins
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir Optimālā lidmašīnu varianta izstrādāšana starptautiskajām aviolīnijām no lidostas Rīga. Tehniskās pilnības, drošības un tehniski ekonomiskās tuvu un vidējo maģistrāļu pasažieru lidmašīnu efektivitātes paaugstināšana uz doto brīdi ir viens no svarīgākajiem aviakonstruktoru uzdevumiem. Par dotā darba izpētes objektu tika izvēlēta lidmašīnu kopa, kura vislabāk atbildīs aviokompāniju prasībām starptautiskajās aviolīnijās, kuras veic pasažieru pārvadījumus no lidostas Rīga. Darbā tiek veikta lidostas Rīga pasažieru pārvadījumu analīze, lidmašīnu kopas modeļu skiču projektēšana, kuri vislabāk atbildīs aviokompāniju prasībām, un spārna stiprības analīze. Procesa gaitā tiks izveidota datorprogramma, kura ļaus automatizētā režīmā veikt lidmašīnas masas un centrēšanas aprēķinus. Dotā darba mērķis ir tuvu un vidējo maģistrāļu pasažieru lidmašīnas tehnoloģiskā uzdevuma izstrāde uz mūsdienu vientipa lidmašīnu pamatdatu parametriskās analīzes un to tehnisko prasību pamata. Šajā projektēšanas stadijā tika risināti sekojošie pamatuzdevumi: - lidmašīnas un tās konstrukcijas daļu raksturlielumu noteikšana; - uzdevumu formulēšana, kuri ir saistīti ar lidmašīnas veidola formēšanu pie dažādu parametru lielumu optimizācijas; - lidmašīnas komponējuma izvēle; - lidmašīnas tehnisko lidojuma raksturojumu noteikšana; - lidmašīnas masas un centrēšanas aprēķiniem Microsoft Excel programmas izveidošana. Vienā no noslogotajiem šķērsgriezumiem tika noteiktas visu uz spārnu darbojošos spēku faktori (griezes un lieces momenti, šķērsspēks). Tika aprēķināti spriegumi, kuri darbojas uz noslogoto šķērsgriezumu, un salīdzināti ar materiāla īpašībām, no kura tika uztaisīts spārns. Pēc salīdzināšanas rezultātiem tika izdarīti secinājumi par konstrukcijas darbspēju. Bakalaura darbā kopapjoms ir 81 lapas, 12 attēli, 5 tabulas, 188 formulas, 12 izmantotās literatūras avoti, 2 pielikumi un 3 rasējumi. Bakalaura darbs sarakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Boeing 737-500, lidosta "Rīga", starptautiskās aviolīnījas, RIX, spārna stiprības analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Boeing 737-500, Airport "Riga", International Airlines, RIX, Wing Strength Analysis
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 09:20:54