Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Optimālā lidmašīnu varianta izstrādāšana starptautiskajām aviolīnijām no lidostas „Rīga””
Title in English “Designing an Optimal Aircraft for International Airlines from the ‘Riga’ Airport”
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Dr.habil.sc.ing., prof. Jurijs Paramonovs
Reviewer Dr.sc.ing., doc. Valērijs Muhins
Abstract Bakalaura darba nosaukums ir Optimālā lidmašīnu varianta izstrādāšana starptautiskajām aviolīnijām no lidostas Rīga. Tehniskās pilnības, drošības un tehniski ekonomiskās tuvu un vidējo maģistrāļu pasažieru lidmašīnu efektivitātes paaugstināšana uz doto brīdi ir viens no svarīgākajiem aviakonstruktoru uzdevumiem. Par dotā darba izpētes objektu tika izvēlēta lidmašīnu kopa, kura vislabāk atbildīs aviokompāniju prasībām starptautiskajās aviolīnijās, kuras veic pasažieru pārvadījumus no lidostas Rīga. Darbā tiek veikta lidostas Rīga pasažieru pārvadījumu analīze, lidmašīnu kopas modeļu skiču projektēšana, kuri vislabāk atbildīs aviokompāniju prasībām, un spārna stiprības analīze. Procesa gaitā tiks izveidota datorprogramma, kura ļaus automatizētā režīmā veikt lidmašīnas masas un centrēšanas aprēķinus. Dotā darba mērķis ir tuvu un vidējo maģistrāļu pasažieru lidmašīnas tehnoloģiskā uzdevuma izstrāde uz mūsdienu vientipa lidmašīnu pamatdatu parametriskās analīzes un to tehnisko prasību pamata. Šajā projektēšanas stadijā tika risināti sekojošie pamatuzdevumi: - lidmašīnas un tās konstrukcijas daļu raksturlielumu noteikšana; - uzdevumu formulēšana, kuri ir saistīti ar lidmašīnas veidola formēšanu pie dažādu parametru lielumu optimizācijas; - lidmašīnas komponējuma izvēle; - lidmašīnas tehnisko lidojuma raksturojumu noteikšana; - lidmašīnas masas un centrēšanas aprēķiniem Microsoft Excel programmas izveidošana. Vienā no noslogotajiem šķērsgriezumiem tika noteiktas visu uz spārnu darbojošos spēku faktori (griezes un lieces momenti, šķērsspēks). Tika aprēķināti spriegumi, kuri darbojas uz noslogoto šķērsgriezumu, un salīdzināti ar materiāla īpašībām, no kura tika uztaisīts spārns. Pēc salīdzināšanas rezultātiem tika izdarīti secinājumi par konstrukcijas darbspēju. Bakalaura darbā kopapjoms ir 81 lapas, 12 attēli, 5 tabulas, 188 formulas, 12 izmantotās literatūras avoti, 2 pielikumi un 3 rasējumi. Bakalaura darbs sarakstīts latviešu valodā.
Keywords Boeing 737-500, lidosta "Rīga", starptautiskās aviolīnījas, RIX, spārna stiprības analīze
Keywords in English Boeing 737-500, Airport "Riga", International Airlines, RIX, Wing Strength Analysis
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 09:20:54