Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos
Nosaukums angļu valodā Development of Labor Protection System for Housing Management Companies
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Recenzents LU profesors V.Kaļķis
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba mērķis ir iegūt teorētisku un praktisku priekšstatu par esošo situāciju darba aizsardzības sistēmas jomā namu apsaimniekošanas uzņēmumos Ventspilī, kā arī izstrādāt priekšlikumus un metodiku darba aizsardzības sistēmas izveidei un pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos Latvijā. Par pētīšanas objektu ir izvēlēti deviņi vadošie namu apsaimniekošanas uzņēmumi, kuru uzņēmējdarbības tirgus ir Ventspils. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izdarīt secinājumus un rast risinājumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir pētīta situācija darba aizsardzības jomā Latvijā, apskatītas aktivitātes, kuras noris darba aizsardzības situācijas uzlabošanai Latvijas uzņēmumos, kā arī tiek analizēti likumdošanas akti, kuri skar namu apsaimniekošanas uzņēmumus, lai izveidotu un uzturētu darba aizsardzības sistēmu katrā no uzņēmumiem. Bez iepriekš minētā, tiek apskatītas darba aizsardzības sistēmas sastāvdaļas un pamatnosacījumi un finansējuma un tā plānošanas nianses darba aizsardzības pasākumiem. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek sniegts ieskats par darbu specifiku, profesijām namu apsaimniekošanā jomā, kā arī darba ietvaros veikts pētījums anketējot par darba aizsardzības sistēmām namu apsaimniekošanas uzņēmumos, izmantojot autora izstrādātu aptaujas anketu, apskatīts finansējuma izlietojums darba aizsardzības pasākumiem vienā no apsaimniekošanas uzņēmumiem. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek piedāvāta darba aizsardzības sistēmas organizēšanas četrpadsmit soļu metodika, autora izveidota darba vides risku novērtēšanas shēma namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas ietver biroja darba vides risku novērtējumu ar OiRA rīku un tehniskā personāla darba vides risku novērtējumu ar 9x9 baļļu matricu. Papildus iepriekš minētajam autors izstrādājis tipveida instrukciju mainīgiem darba apstākļiem un piedāvā savu darba aizsardzības sistēmas pasākumu finansējuma izveides metodiku. Šajā sadaļā piedāvātais tiek pārbaudīts uz vienu no vadošajiem namu apsaimniekošanas uzņēmumiem Ventspilī. Maģistra darba izstrādei izmantota vispārpieejamā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, pētījumi, statistikas dati, uzņēmumu nepublicētie dati un interneta resursi. Darba rezultātā uzdevumi ir izpildīti un definētais mērķis sasniegts, radot metodiku darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos” apjoms ir 107 lapas, darba izstrādei izmantoti 16 literatūras avoti. Darba saturs papildināts ar 34 tabulām un 15 attēliem, 1 formulu un darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un pievienota anotācija angļu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzība, namu apsaimniekošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Labor Protection, Housing Management
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2014 17:29:34