Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos
Title in English Development of Labor Protection System for Housing Management Companies
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor Mg.sc.ing. J.Bērziņš
Reviewer LU profesors V.Kaļķis
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba mērķis ir iegūt teorētisku un praktisku priekšstatu par esošo situāciju darba aizsardzības sistēmas jomā namu apsaimniekošanas uzņēmumos Ventspilī, kā arī izstrādāt priekšlikumus un metodiku darba aizsardzības sistēmas izveidei un pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos Latvijā. Par pētīšanas objektu ir izvēlēti deviņi vadošie namu apsaimniekošanas uzņēmumi, kuru uzņēmējdarbības tirgus ir Ventspils. Pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, izdarīt secinājumus un rast risinājumus darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba teorētiskajā daļā ir pētīta situācija darba aizsardzības jomā Latvijā, apskatītas aktivitātes, kuras noris darba aizsardzības situācijas uzlabošanai Latvijas uzņēmumos, kā arī tiek analizēti likumdošanas akti, kuri skar namu apsaimniekošanas uzņēmumus, lai izveidotu un uzturētu darba aizsardzības sistēmu katrā no uzņēmumiem. Bez iepriekš minētā, tiek apskatītas darba aizsardzības sistēmas sastāvdaļas un pamatnosacījumi un finansējuma un tā plānošanas nianses darba aizsardzības pasākumiem. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek sniegts ieskats par darbu specifiku, profesijām namu apsaimniekošanā jomā, kā arī darba ietvaros veikts pētījums anketējot par darba aizsardzības sistēmām namu apsaimniekošanas uzņēmumos, izmantojot autora izstrādātu aptaujas anketu, apskatīts finansējuma izlietojums darba aizsardzības pasākumiem vienā no apsaimniekošanas uzņēmumiem. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek piedāvāta darba aizsardzības sistēmas organizēšanas četrpadsmit soļu metodika, autora izveidota darba vides risku novērtēšanas shēma namu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas ietver biroja darba vides risku novērtējumu ar OiRA rīku un tehniskā personāla darba vides risku novērtējumu ar 9x9 baļļu matricu. Papildus iepriekš minētajam autors izstrādājis tipveida instrukciju mainīgiem darba apstākļiem un piedāvā savu darba aizsardzības sistēmas pasākumu finansējuma izveides metodiku. Šajā sadaļā piedāvātais tiek pārbaudīts uz vienu no vadošajiem namu apsaimniekošanas uzņēmumiem Ventspilī. Maģistra darba izstrādei izmantota vispārpieejamā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumdošanas akti, pētījumi, statistikas dati, uzņēmumu nepublicētie dati un interneta resursi. Darba rezultātā uzdevumi ir izpildīti un definētais mērķis sasniegts, radot metodiku darba aizsardzības sistēmas pilnveidošanai namu apsaimniekošanas uzņēmumos. Maģistra darba „Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana namu apsaimniekošanas uzņēmumos” apjoms ir 107 lapas, darba izstrādei izmantoti 16 literatūras avoti. Darba saturs papildināts ar 34 tabulām un 15 attēliem, 1 formulu un darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbs izstrādāts latviešu valodā un pievienota anotācija angļu valodā.
Keywords Darba aizsardzība, namu apsaimniekošana
Keywords in English Labor Protection, Housing Management
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 17:29:34