Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Aviācijas transports
Nosaukums „Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte”
Nosaukums angļu valodā “Designing a Gas Turbine Engine Compressor Blade and a Connection Assembly”
Struktūrvienība 25100 Aeronautikas institūts
Darba vadītājs Dr.sc.ing., docents Ilmārs Ozoliņš
Recenzents Dr.habil.sc.ing., prof. Muharbijs Banovs
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir „Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte”. Darbā tiek izskatīts dzinējs CFM56 un tieši tā trešā modifikācija, un izpētīta šī dzinēja augsta spiediena kompresora 3. pakāpes slēgsavienojums starp darba lāpstiņu un disku. Darba mērķis ir izanalizēt centrbēdzes spēka ietekmi uz darba lāpstiņas slēdzenēm un diska slēgrievām, kā arī izanalizēt šī spēka radītos spriegumu vērtības atkarībā no slēgsavienojuma ģeometriskiem lielumiem. Augsta spiediena kompresora rotora 3. pakāpes projektēšanā tika lietota datorprogramma Autodesk Inventor, ar kura palīdzību tika noteikti modificēto konstrukciju variantiem ģeometriskie lielumi. Pielietojot klasisku aprēķina metodi, tiek atrastas spēku un spriegumu vērtības, kas darbojas tieši darba lāpstiņas un diska slēgsavienojuma balstvirsmās. Lietojot datorprogrammu ANSYS, tika atrastas spriegumu vērtības slēgsavienojuma un diska raksturīgās zonās atkarībā no slēgsavienojuma uzstādīšanas leņķa un citiem parametriem. Dotā darba rezultātā tika iegūts dzinēja CFM56-3 augsta spiediena kompresora 3. pakāpes datormodelis un to modificētie konstrukcijas varianti. Veikta iegūto rezultātu analīze. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumu, literatūras sarakstu, pielikumu, 35 attēlus, kopā 72 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā Designing a Gas Turbine Engine Compressor Blade and Disc Connection Assembly
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 23:57:55