Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Aviation Transport
Title in original language „Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte”
Title in English “Designing a Gas Turbine Engine Compressor Blade and a Connection Assembly”
Author Aleksandrs Kovriga
Department 15E00 Aeronautikas institūts
Scientific advisor Dr.sc.ing., docents Ilmārs Ozoliņš
Reviewer Dr.habil.sc.ing., prof. Muharbijs Banovs
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba tēma ir „Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte”. Darbā tiek izskatīts dzinējs CFM56 un tieši tā trešā modifikācija, un izpētīta šī dzinēja augsta spiediena kompresora 3. pakāpes slēgsavienojums starp darba lāpstiņu un disku. Darba mērķis ir izanalizēt centrbēdzes spēka ietekmi uz darba lāpstiņas slēdzenēm un diska slēgrievām, kā arī izanalizēt šī spēka radītos spriegumu vērtības atkarībā no slēgsavienojuma ģeometriskiem lielumiem. Augsta spiediena kompresora rotora 3. pakāpes projektēšanā tika lietota datorprogramma Autodesk Inventor, ar kura palīdzību tika noteikti modificēto konstrukciju variantiem ģeometriskie lielumi. Pielietojot klasisku aprēķina metodi, tiek atrastas spēku un spriegumu vērtības, kas darbojas tieši darba lāpstiņas un diska slēgsavienojuma balstvirsmās. Lietojot datorprogrammu ANSYS, tika atrastas spriegumu vērtības slēgsavienojuma un diska raksturīgās zonās atkarībā no slēgsavienojuma uzstādīšanas leņķa un citiem parametriem. Dotā darba rezultātā tika iegūts dzinēja CFM56-3 augsta spiediena kompresora 3. pakāpes datormodelis un to modificētie konstrukcijas varianti. Veikta iegūto rezultātu analīze. Darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 4 nodaļas, secinājumu, literatūras sarakstu, pielikumu, 35 attēlus, kopā 72 lapaspuses.
Keywords Gāzturbīnu dzinēja kompresora darba lāpstiņas un diska savienojuma mezgla izpēte
Keywords in English Designing a Gas Turbine Engine Compressor Blade and Disc Connection Assembly
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 23:57:55