Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Lieko dūņu pieauguma samazināšana notekūdens bioloģiskajā attīrīšanas procesā"
Nosaukums angļu valodā "Reduction of excess sludge production in wastewater biological treatment process"
Struktūrvienība 24300 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Romāns Neilands
Recenzents K.Tihomirova
Anotācija Dūņu daudzums notekūdens attīrīšanas iekārtās ietekmē kopējās izmaksas, radot papildus izmaksas lieko dūņu pārstrādei un utilizācijai. Kopējo izmaksu ierobežošanai ir svarīga dūņu pieauguma samazināšana un to efektīva pārvalde. Maģistra darba ietvaros veikts literatūras apskats par liekā aktīvo dūņu daudzuma samazināšanas metodēm notekūdens bioloģiskajā attīrīšanā. Aprakstīta notekūdens piesārņojuma koncentrāciju noteikšana un metodes, ieskaitot frakcionēšanu. Analizētas dažādu tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, raksturoti dažādi bioplēves nesēju veidi un to virsmas īpašības. Aprakstīta aprēķinu metodika un īpašības dūņu pieaugumam bioloģiskajā reaktorā. Tika veikts apraksts par notekūdeņu attīrīšanas procesa matemātisko modeļu izmantošanas iespējām un modelēšanas nosacījumiem. Izmantojot simulācijas rezultātus, izvērtēta dūņu vecuma un bioplēves sistēmu nesēju ietekme, kā arī lieko dūņu pieaugums bioloģiskajos reaktoros. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 67 lappuses, darbs satur 43 attēlus, 14 tabulas, 7 pielikumus un tajā izmantoti 33 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Notekūdens, liekās aktīvās dūņas, dūņu vecums, IFAS, ASM2d, daļiņu uzturēšanas laiks
Atslēgas vārdi angļu valodā Wastewater, excess sludge, sludge age, IFAS, ASM2d, solids retention time
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 22:06:12