Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Heat, Gas and Water Tehnology
Title in original language "Lieko dūņu pieauguma samazināšana notekūdens bioloģiskajā attīrīšanas procesā"
Title in English "Reduction of excess sludge production in wastewater biological treatment process"
Author Konstantīns Tapiļins
Department 24300 Institute of Heat, Gas and Water Technology
Scientific advisor Romāns Neilands
Reviewer K.Tihomirova
Abstract Dūņu daudzums notekūdens attīrīšanas iekārtās ietekmē kopējās izmaksas, radot papildus izmaksas lieko dūņu pārstrādei un utilizācijai. Kopējo izmaksu ierobežošanai ir svarīga dūņu pieauguma samazināšana un to efektīva pārvalde. Maģistra darba ietvaros veikts literatūras apskats par liekā aktīvo dūņu daudzuma samazināšanas metodēm notekūdens bioloģiskajā attīrīšanā. Aprakstīta notekūdens piesārņojuma koncentrāciju noteikšana un metodes, ieskaitot frakcionēšanu. Analizētas dažādu tehnoloģiju priekšrocības un trūkumi, raksturoti dažādi bioplēves nesēju veidi un to virsmas īpašības. Aprakstīta aprēķinu metodika un īpašības dūņu pieaugumam bioloģiskajā reaktorā. Tika veikts apraksts par notekūdeņu attīrīšanas procesa matemātisko modeļu izmantošanas iespējām un modelēšanas nosacījumiem. Izmantojot simulācijas rezultātus, izvērtēta dūņu vecuma un bioplēves sistēmu nesēju ietekme, kā arī lieko dūņu pieaugums bioloģiskajos reaktoros. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 67 lappuses, darbs satur 43 attēlus, 14 tabulas, 7 pielikumus un tajā izmantoti 33 literatūras avoti.
Keywords Notekūdens, liekās aktīvās dūņas, dūņu vecums, IFAS, ASM2d, daļiņu uzturēšanas laiks
Keywords in English Wastewater, excess sludge, sludge age, IFAS, ASM2d, solids retention time
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 22:06:12