Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana"
Nosaukums angļu valodā "Methods of analysis of company’s internal and external environment and their use"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Anotācija Bakalaura darba autors: Signe Birgere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana”. Bakalaura darba apjoms: 69 lpp, 7 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: izmantoti Foranda, Blaita, Praudes, Kalves, Caunes un citu autoru darbi, kā arī SIA „X” mājas lapa internetā un dažādas publikācijas. Kopumā izmantoti 26 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: ir izpētītas un raksturotas iekšējās un ārējās vides metodes. Ar šo metožu palīdzību var novērtēt uzņēmuma stratēģijas un mērķu pareizību, kā arī izvērtēt uzņēmuma tālākas attīstības virzienus. SIA „X” darbības pētīšanai izmantota finanšu analīze, SNV un 64 lauciņu SVID analīze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Birgere S. Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 69 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā The internal and external environment analysis methods of the company"s and their application
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 29.05.2014 13:53:53