Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana"
Title in English "Methods of analysis of company’s internal and external environment and their use"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., pr.doc. I.Ezera
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. T.Survilo
Abstract Bakalaura darba autors: Signe Birgere Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec., pr. doc. Ilona Ezera Bakalaura darba temats: „Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana”. Bakalaura darba apjoms: 69 lpp, 7 tab., 20 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: izmantoti Foranda, Blaita, Praudes, Kalves, Caunes un citu autoru darbi, kā arī SIA „X” mājas lapa internetā un dažādas publikācijas. Kopumā izmantoti 26 avoti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: ir izpētītas un raksturotas iekšējās un ārējās vides metodes. Ar šo metožu palīdzību var novērtēt uzņēmuma stratēģijas un mērķu pareizību, kā arī izvērtēt uzņēmuma tālākas attīstības virzienus. SIA „X” darbības pētīšanai izmantota finanšu analīze, SNV un 64 lauciņu SVID analīze. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Birgere S. Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2014. – 69 lpp.
Keywords Uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīzes metodes un to izmantošana
Keywords in English The internal and external environment analysis methods of the company"s and their application
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 29.05.2014 13:53:53