Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mežizstrādes tehniskā līmeņa paaugstināšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Increasing Technical Level of Forest Exploitation
Autors Arita Krastiņa
Struktūrvienība 22100 Ražošanas un uzņēmējdarbības institūts
Darba vadītājs I.Ovčiņņikova
Recenzents Mg.oec. asist.I.Eriņa
Anotācija Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt šķeldas ražošanas ekonomisko pamatojumu un pierādīt jaunu iekārtu izmantošanas lietderīgumu un izmaksas, balstoties uz izstrādāto pamatlīdzekļu atjaunošanas kārtību akciju sabiedrībai Silva. Diplomprojekta uzdevumi ir veikt akciju sabiedrības Silva fnanšu rādītāju, bilances, izmaksu un organizatoriskās struktūras analīzi, sastādīt SVID analīzi un izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma pamatlīdzekļu atjaunošanai, izvirzīt šķeldas ražošanas uzsākšanas projektu, izveidot naudas plūsmas plānu nākošajam laika periodam, aprēķināt prognozi plānotiem lielumiem, veikt uzņēmuma darba risku analīzi. Diplomprojekta temats ir Mežizstrādes tehniskā līmeņa paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu analīze un izvirzīti priekšlikumi tehniskā līmeņa paaugstināšanai. Projektu daļā sastādīta pamatlīdzekļu nomaiņas kārtība, aprēķināts šķeldas ražošanas peļņas vai zaudējumu aprēķins, sastādīt naudas plūsma nākošajam laika periodam. Tehnoloģiskajā daļā aprēķinātas prognozes izmaksu posteņiem un iegādes cenām, kuras nepieciešams izmantot naudas plūsmā. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba vides risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodes. Grafiskā daļa sastāv no 16 lappusēm. Diplomprojekta apjoms ir 79 lpp, tajā ievietoti 22 attēli, 57 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 21 speciālās literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mežizstrādes, tehniskā līmeņa paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Forest Exploitation, technical level increase
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 30.05.2014 07:54:43