Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mežizstrādes tehniskā līmeņa paaugstināšanas projekts
Title in English Project for Increasing Technical Level of Forest Exploitation
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Ovčiņņikova
Reviewer Mg.oec. asist.I.Eriņa
Abstract Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt šķeldas ražošanas ekonomisko pamatojumu un pierādīt jaunu iekārtu izmantošanas lietderīgumu un izmaksas, balstoties uz izstrādāto pamatlīdzekļu atjaunošanas kārtību akciju sabiedrībai Silva. Diplomprojekta uzdevumi ir veikt akciju sabiedrības Silva fnanšu rādītāju, bilances, izmaksu un organizatoriskās struktūras analīzi, sastādīt SVID analīzi un izvirzīt priekšlikumus uzņēmuma pamatlīdzekļu atjaunošanai, izvirzīt šķeldas ražošanas uzsākšanas projektu, izveidot naudas plūsmas plānu nākošajam laika periodam, aprēķināt prognozi plānotiem lielumiem, veikt uzņēmuma darba risku analīzi. Diplomprojekta temats ir Mežizstrādes tehniskā līmeņa paaugstināšanas projekts. Darbs sastāv no piecām daļām. Analītiskajā daļā veikta uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātu analīze un izvirzīti priekšlikumi tehniskā līmeņa paaugstināšanai. Projektu daļā sastādīta pamatlīdzekļu nomaiņas kārtība, aprēķināts šķeldas ražošanas peļņas vai zaudējumu aprēķins, sastādīt naudas plūsma nākošajam laika periodam. Tehnoloģiskajā daļā aprēķinātas prognozes izmaksu posteņiem un iegādes cenām, kuras nepieciešams izmantot naudas plūsmā. Darba un dabas aizsardzības daļā veikta darba vides risku novērtēšana pēc Somijas 5 baļļu metodes. Grafiskā daļa sastāv no 16 lappusēm. Diplomprojekta apjoms ir 79 lpp, tajā ievietoti 22 attēli, 57 tabulas. Darba izstrādāšanai izmantoti 21 speciālās literatūras avoti.
Keywords Mežizstrādes, tehniskā līmeņa paaugstināšana
Keywords in English Forest Exploitation, technical level increase
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 30.05.2014 07:54:43