Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Cenu politikas veidošana teātrī"
Nosaukums angļu valodā "Establishing Pricing Policy for Theatre"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs R.Alsiņa
Recenzents doc.(prakt.),Mg.oec. J.Mežiels
Anotācija Bakalaura darba tēma ir Cenu politikas veidošana teātrī. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 13 tabulām, 23 attēliem un 8 pielikumiem. Bakalaura darbā noteiktās pētījuma robežas ir astoņi, Latvijas, valsts un pašvaldību dibinātie dotētie teātri, kas darbojas kā valsts un pašvaldību sabiedrības ar ierobežotu atbildību un saņem valsts subsīdiju. Bakalaura darba aktualitāte balstās uz nepieciešamību noteikt teātra biļešu cenu līmeni, kas būtu pietiekoši augsts, lai nodrošinātu teātru ekonomisko pastāvēšanu un attīstību un vienlaikus pietiekoši zems, lai teātra māksla būtu pieejama visplašākajiem sabiedrības slāņiem. Bakalaura darba mērķis ir izveidot ekonomiski pamatotu teātra biļešu cenu veidošanas sistēmu, ņemot vērā kultūras mārketinga specifiku un sniegt priekšlikumus cenu veidošanas procesa organizēšanai un uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas un nobeiguma. Analītiskajā daļā apskatīts biļešu cenu veidošanas process tradicionālajā mārketingā, noteikti kopējie un atšķirīgie cenu veidošanas uzstādījumi tradicionālajā un kultūras mārketingā. Pētījumu un aprēķinu daļā apkopota Latvijas teātru darbības kvantitatīvo rādītāju statistika un uz šīs statistikas pamata veikta teātru izmaksu, apmeklētības un konkurences analīze. Pētījumu gaitā noteiktas biļešu cenu veidošanas metodes un Latvijas teātros pielietotās cenu stratēģijas, analizētas un apkopotas teātra izmaksu pozīcijas un veikts bezzaudējuma punkta aprēķins. Bakalaura darba rezultātā noteikti biļešu cenu politikas veidošanas posmi un veikti ieteikumi cenu politikas procesa veidošanai teātrī.  
Atslēgas vārdi Kultūras mārketings, teātru cenu politika, cenu veidošanas stratēģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Culture marketing, theater pricing policy, pricing strategies
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 19:34:18