Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Cenu politikas veidošana teātrī"
Title in English "Establishing Pricing Policy for Theatre"
Author Andris Vītols
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor R.Alsiņa
Reviewer doc.(prakt.),Mg.oec. J.Mežiels
Abstract Bakalaura darba tēma ir Cenu politikas veidošana teātrī. Bakalaura darbs sastāv no 67 lapaspusēm, 13 tabulām, 23 attēliem un 8 pielikumiem. Bakalaura darbā noteiktās pētījuma robežas ir astoņi, Latvijas, valsts un pašvaldību dibinātie dotētie teātri, kas darbojas kā valsts un pašvaldību sabiedrības ar ierobežotu atbildību un saņem valsts subsīdiju. Bakalaura darba aktualitāte balstās uz nepieciešamību noteikt teātra biļešu cenu līmeni, kas būtu pietiekoši augsts, lai nodrošinātu teātru ekonomisko pastāvēšanu un attīstību un vienlaikus pietiekoši zems, lai teātra māksla būtu pieejama visplašākajiem sabiedrības slāņiem. Bakalaura darba mērķis ir izveidot ekonomiski pamatotu teātra biļešu cenu veidošanas sistēmu, ņemot vērā kultūras mārketinga specifiku un sniegt priekšlikumus cenu veidošanas procesa organizēšanai un uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, pētījumu un aprēķinu daļas un nobeiguma. Analītiskajā daļā apskatīts biļešu cenu veidošanas process tradicionālajā mārketingā, noteikti kopējie un atšķirīgie cenu veidošanas uzstādījumi tradicionālajā un kultūras mārketingā. Pētījumu un aprēķinu daļā apkopota Latvijas teātru darbības kvantitatīvo rādītāju statistika un uz šīs statistikas pamata veikta teātru izmaksu, apmeklētības un konkurences analīze. Pētījumu gaitā noteiktas biļešu cenu veidošanas metodes un Latvijas teātros pielietotās cenu stratēģijas, analizētas un apkopotas teātra izmaksu pozīcijas un veikts bezzaudējuma punkta aprēķins. Bakalaura darba rezultātā noteikti biļešu cenu politikas veidošanas posmi un veikti ieteikumi cenu politikas procesa veidošanai teātrī.  
Keywords Kultūras mārketings, teātru cenu politika, cenu veidošanas stratēģija
Keywords in English Culture marketing, theater pricing policy, pricing strategies
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 19:34:18