Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojuma uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Profitability of the Services Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rasma Alsiņa
Recenzents Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Anotācija Diplomprojektā darba autore pētīja uzņēmuma SIA Verex rentabilitātes paaugstināšanas iespējas. Uzņēmums darbojās loģistikas nozarē, tā darbības veids ir transporta ekspedīcijas, dzelzceļa ekspedīcijas, dzelzceļu tarifu un muitas pakalpojumu pārdošana, galvenais kravu pārvadāšanas veids ir dzelzceļa konteinerpārvadājumi. SIA Verex veic tranzīta, ka arī eksporta un importa kravu dokumentu apstrādi un visas muitas formalitātes. Lai uzlabotu uzņēmuma rentabilitāti, nepieciešams izanalizēt uzņēmuma finanšu rādītājus un rast iespēju tos izmainīt tā, lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta nozare, kurā darbojas uzņēmums, informācija par pašu uzņēmumu, ka arī analizēti tā finanšu rādītāji. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi, kā paaugstināt rentabilitātes rādītājus. Priekšlikumi saistīti ar kravas termināla iegādi, šādā veidā paaugstinot uzņēmuma darba efektivitāti un samazinot pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kā arī dažāda veida citas izmaksas, kā rezultātā paaugstināsies uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Darba tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas izstrādāšanas iespējas un prognozējamās izmaksas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums un novēršanas pasākumi. Grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekts satur 70 lpp., 26 tab., 15 att., 20 izmantotās literatūras avotus un 5 pielikumus.
Atslēgas vārdi rentabilitātes paaugstināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā increasing profitabilityi
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 17:51:23