Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojuma uzņēmuma rentabilitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project for Increasing Profitability of the Services Company"
Author Valērija Žatkina
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Rasma Alsiņa
Reviewer Mg.oec.,doc.(prakt.) J.Mežiels
Abstract Diplomprojektā darba autore pētīja uzņēmuma SIA Verex rentabilitātes paaugstināšanas iespējas. Uzņēmums darbojās loģistikas nozarē, tā darbības veids ir transporta ekspedīcijas, dzelzceļa ekspedīcijas, dzelzceļu tarifu un muitas pakalpojumu pārdošana, galvenais kravu pārvadāšanas veids ir dzelzceļa konteinerpārvadājumi. SIA Verex veic tranzīta, ka arī eksporta un importa kravu dokumentu apstrādi un visas muitas formalitātes. Lai uzlabotu uzņēmuma rentabilitāti, nepieciešams izanalizēt uzņēmuma finanšu rādītājus un rast iespēju tos izmainīt tā, lai sasniegtu nepieciešamo rezultātu. Diplomprojekts sastāv no piecām daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas, tehnoloģiskās daļas, darba un dabas aizsardzības daļas un grafiskās daļas. Darba analītiskajā daļā ir aprakstīta nozare, kurā darbojas uzņēmums, informācija par pašu uzņēmumu, ka arī analizēti tā finanšu rādītāji. Projekta aprēķinu daļā ir izstrādāti trīs priekšlikumi, kā paaugstināt rentabilitātes rādītājus. Priekšlikumi saistīti ar kravas termināla iegādi, šādā veidā paaugstinot uzņēmuma darba efektivitāti un samazinot pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas, kā arī dažāda veida citas izmaksas, kā rezultātā paaugstināsies uzņēmuma finansiālais stāvoklis. Darba tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas uzņēmuma mājas lapas izstrādāšanas iespējas un prognozējamās izmaksas. Diplomprojekta darba un dabas aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori un sniegts to novērtējums un novēršanas pasākumi. Grafiskajā daļā apkopoti tehniski ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekts satur 70 lpp., 26 tab., 15 att., 20 izmantotās literatūras avotus un 5 pielikumus.
Keywords rentabilitātes paaugstināšana
Keywords in English increasing profitabilityi
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 17:51:23