Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Tirdzniecības uzņēmuma produkcijas realizācijas apjoma palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Production Sale Volumes of the Trading Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rita Greitāne
Recenzents Dr.oec.,prof. I.Voronova
Anotācija Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadība. Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Tirdzniecības uzņēmuma realizācijas apjoma palielināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko datu bāzes pamata veikt uzņēmuma SIA Akute saimnieciskās darbības analīzi, pievēršot uzmanību preču realizācijas apjomam, kā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus realizācijas palielināšanas iespējām, kā arī uzņēmuma veiksmīgai attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tik apskatīta uzņēmuma SIA Akute saimnieciskā darbība, veikta finansiālās darbības analīze, izanalizēta tirgus situācija, noskaidrotas problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanai. Diplomprojekta aprēķinu daļā, balstoties uz darba analītiskās daļas noskaidrotajām problēmām, tiek piedāvāti risinājumi, lai palielinātu preces realizācijas apjomu fiziskām personām un juridiskām personām. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas mājas lapas uzlabošanas un pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekta darba un darba aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori, sniegts to novērtējums, kā arī piedāvāti riska novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, kas radušies veidojot šo darbu. Diplomprojekta apjoms 68 lpp., tajā ietilpst 36 tabulas, 30 attēli un 23 izmantotās literatūras avoti un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi Produkcijas realizācijas apjoma palielināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Increasing Production Sale Volumes
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 16:16:58