Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Tirdzniecības uzņēmuma produkcijas realizācijas apjoma palielināšanas projekts"
Title in English "Project for Increasing Production Sale Volumes of the Trading Company"
Author Ilze Kļava
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Rita Greitāne
Reviewer Dr.oec.,prof. I.Voronova
Abstract Autore studē profesionālā bakalaura studiju programmā Uzņēmējdarbība un vadība. Izvēlētā diplomprojekta tēma ir Tirdzniecības uzņēmuma realizācijas apjoma palielināšanas projekts. Diplomprojekta mērķis ir uz teorētisko un praktisko datu bāzes pamata veikt uzņēmuma SIA Akute saimnieciskās darbības analīzi, pievēršot uzmanību preču realizācijas apjomam, kā rezultātā izdarīt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus realizācijas palielināšanas iespējām, kā arī uzņēmuma veiksmīgai attīstībai kopumā. Diplomprojekta analītiskajā daļā tik apskatīta uzņēmuma SIA Akute saimnieciskā darbība, veikta finansiālās darbības analīze, izanalizēta tirgus situācija, noskaidrotas problēmas un izteikti priekšlikumi to risināšanai. Diplomprojekta aprēķinu daļā, balstoties uz darba analītiskās daļas noskaidrotajām problēmām, tiek piedāvāti risinājumi, lai palielinātu preces realizācijas apjomu fiziskām personām un juridiskām personām. Diplomprojekta tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkotas mājas lapas uzlabošanas un pilnveidošanas iespējas. Diplomprojekta darba un darba aizsardzības daļā tiek novērtēta darba aizsardzības sistēma, noteikti darba vides riska faktori, sniegts to novērtējums, kā arī piedāvāti riska novēršanas pasākumi. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti ekonomisko rādītāju analīzes grafiki, diagrammas un tabulas. Diplomprojekta nobeigumā izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, kas radušies veidojot šo darbu. Diplomprojekta apjoms 68 lpp., tajā ietilpst 36 tabulas, 30 attēli un 23 izmantotās literatūras avoti un 6 pielikumi.
Keywords Produkcijas realizācijas apjoma palielināšana
Keywords in English Increasing Production Sale Volumes
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 16:16:58