Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Pakalpojumu uzņēmuma klientu apkalpošanas procesa pilnveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Improving Customer Service Process of the Services Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Greitāne Rita
Recenzents Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Pakalpojumu uzņēmuma klientu apkalpošanas procesa pilnveidošana”. Darba mērķis ir noteikt klientu apkalpošanas procesa nepilnības un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai, prognozējot uzņēmuma darbības rezultātus, izmantojot speciālās aptaujas metodes, eksperta metodi, finanšu analīzes metodes. Diplomprojekta analītiskajā daļā autore raksturo telekomunikāciju nozari, veic SIA “L.A.T.” saimnieciskās darbības un klientu apkalpošanas procesa analīzi, definē konstatētās problēmas, kuras negatīvi ietekmē klientu apkalpošanas kvalitātes līmeni. Diplomprojekta aprēķinu daļā izstrādāti ar izmaksu aprēķiniem un argumentiem pamatoti risinājumi konstatēto problēmu novēršanai klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, klientu apkalpošanas personāla vadības jomā, kā arī piedāvāts vispiemērotākais variants uzņēmuma informācijas sistēmas maiņai. Tehnoloģiskās daļas izstrādē sniegts priekšlikums uzņēmuma mājas lapas dizaina un tehnisko parametru uzlabošanai, bet darba aizsardzības daļā novērtēta uzņēmuma darba vide un izstrādāti preventīvie pasākumi darba vides drošības uzlabošanai. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti autores izstrādāti attēli, tabulas un diagrammas. Diplomprojekta nobeigumā sniegti pētījuma svarīgākie secinājumi par klientu apkalpošanas kvalitāti un priekšlikumi tās uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no 69 lpp., 18 tabulām, 18 attēliem un 34 bibliogrāfijas avotiem.
Atslēgas vārdi klientu apkalpošana, telekomunikācijas, personāls, klientu apkalpošanas kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā customer service, telecommunications, staff, quality of customer service
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 16:07:24