Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Pakalpojumu uzņēmuma klientu apkalpošanas procesa pilnveidošana"
Title in English "Improving Customer Service Process of the Services Company"
Author Juliana Dinu
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Greitāne Rita
Reviewer Dr.oec.,doc.K.Kozlovskis
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Pakalpojumu uzņēmuma klientu apkalpošanas procesa pilnveidošana”. Darba mērķis ir noteikt klientu apkalpošanas procesa nepilnības un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai, prognozējot uzņēmuma darbības rezultātus, izmantojot speciālās aptaujas metodes, eksperta metodi, finanšu analīzes metodes. Diplomprojekta analītiskajā daļā autore raksturo telekomunikāciju nozari, veic SIA “L.A.T.” saimnieciskās darbības un klientu apkalpošanas procesa analīzi, definē konstatētās problēmas, kuras negatīvi ietekmē klientu apkalpošanas kvalitātes līmeni. Diplomprojekta aprēķinu daļā izstrādāti ar izmaksu aprēķiniem un argumentiem pamatoti risinājumi konstatēto problēmu novēršanai klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai, klientu apkalpošanas personāla vadības jomā, kā arī piedāvāts vispiemērotākais variants uzņēmuma informācijas sistēmas maiņai. Tehnoloģiskās daļas izstrādē sniegts priekšlikums uzņēmuma mājas lapas dizaina un tehnisko parametru uzlabošanai, bet darba aizsardzības daļā novērtēta uzņēmuma darba vide un izstrādāti preventīvie pasākumi darba vides drošības uzlabošanai. Diplomprojekta grafiskajā daļā apkopoti autores izstrādāti attēli, tabulas un diagrammas. Diplomprojekta nobeigumā sniegti pētījuma svarīgākie secinājumi par klientu apkalpošanas kvalitāti un priekšlikumi tās uzlabošanai. Diplomprojekts sastāv no 69 lpp., 18 tabulām, 18 attēliem un 34 bibliogrāfijas avotiem.
Keywords klientu apkalpošana, telekomunikācijas, personāls, klientu apkalpošanas kvalitāte
Keywords in English customer service, telecommunications, staff, quality of customer service
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 16:07:24