Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana"
Nosaukums angļu valodā "Cost reduction in a production company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec, prof. N.Lāce
Recenzents Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Artūrs Rečs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: N. Lāce Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana Bakalaura darba apjoms: 51 lpp, 20 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ietver fundamentālos zinātniskos pētījumus, vispārējo un speciālo literatūru, piemēram, tiek izmantoti tādu autori darbi kā J. Benze Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija, H. Diderihs Uzņēmuma ekonomika, Tucker I. B. Microeconomics for Today un citi, statistikas datu avotus, t.sk. Centrālās Statistikas Pārvaldes datus, kā arī Interneta resursus un pētāmā uzņēmuma nepublicēto informāciju. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti tādi jautājumi kā ražošanas izmaksu jēdziens un veidi, to vadība un samazināšanas virzieni. Otrajā daļā ir veikts nozares vispārējais apskats, kuram seko uzņēmuma raksturojums, kā arī uzņēmuma ražošanas procesa apraksts un izmaksu analīze. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi ražošanas izmaksu samazināšanai un īstenota nepieciešamo investīciju aprēķināšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rečs A. Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Lāce N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. - 51 lpp.
Atslēgas vārdi Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Costs reduction in manufacturing
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 15:31:46