Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana"
Title in English "Cost reduction in a production company"
Author Artūrs Rečs
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec, prof. N.Lāce
Reviewer Mg.oec., pr.doc. I.Jevinga
Abstract ANOTĀCIJA Bakalaura darba autors: Artūrs Rečs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: N. Lāce Bakalaura darba temats: Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana Bakalaura darba apjoms: 51 lpp, 20 tab., 12 att. Bakalaura darbā izmantotie materiāli: ietver fundamentālos zinātniskos pētījumus, vispārējo un speciālo literatūru, piemēram, tiek izmantoti tādu autori darbi kā J. Benze Izmaksu uzskaite un pašizmaksas kalkulācija, H. Diderihs Uzņēmuma ekonomika, Tucker I. B. Microeconomics for Today un citi, statistikas datu avotus, t.sk. Centrālās Statistikas Pārvaldes datus, kā arī Interneta resursus un pētāmā uzņēmuma nepublicēto informāciju. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba pirmajā daļā tiek apskatīti tādi jautājumi kā ražošanas izmaksu jēdziens un veidi, to vadība un samazināšanas virzieni. Otrajā daļā ir veikts nozares vispārējais apskats, kuram seko uzņēmuma raksturojums, kā arī uzņēmuma ražošanas procesa apraksts un izmaksu analīze. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, ir izstrādāti priekšlikumi ražošanas izmaksu samazināšanai un īstenota nepieciešamo investīciju aprēķināšana. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Rečs A. Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītāja Lāce N. Datorsalikums. Rīga: RTU, 2014. - 51 lpp.
Keywords Ražošanas uzņēmuma izmaksu samazināšana
Keywords in English Costs reduction in manufacturing
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 15:31:46