Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Developing Personnel Management Program for Food Service Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs I.Andersone
Recenzents doc.,Dr.oec. R.Greitāne
Anotācija Bakalaura darba autore ir Maija Veinberga (2014). Bakalaura darba tēma ir Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā. Bakalaura darba autore ir studējusi RTU IEFV Bakalaura akadēmisko studiju programmu Uzņēmējdarbību un vadīšanu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee personāla vadības jautājumus, kuros iekļauti uzņēmuma esošie vadīšanas un motivācijas pasākumi, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti un standarti. Pirmajā daļā darba autore apskatīja personāla vadības mērķus un būtību, vadības procesus un politiku. Lai īstenotu šos mērķus, ir apskatīta personāla plānošana, kura iekļauj plānošanas metodes, personāla stratēģiju un mainību. Darbā ir apskatīta personāla motivācija, kas iekļauj vispārējo aprakstu, motivēšanas modeļus un teorijas, personāla lojalitātes programmas un darbinieku novērtēšanu. Otrajā daļā darba autore veica uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee darbības analīzi, izpētīja tā standartus un vēsturi, ka arī veica uzņēmuma SVID analīzi. Lai efektīvāk izstrādātu personāla motivēšanas programmu, darba autore izpētīja uzņēmuma esošo personāla motivācijas programmu un veica tās SVID analīzi. Balstoties uz iegūto informāciju, darba autore izstrādāja uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee personāla motivācijas programmu un tās ieviešanas posmus. Pētot uzņēmumu, darba autore ir secinājusi, ka personāla darbība ir ļoti atkarīga no uzņēmuma vadības. Personāls jūt mazākās nesaskaņas, kas savukārt atspoguļojas uz paveiktā darba kvalitāti un uzņēmuma ienākumiem. Uzņēmuma darbiniekiem ir jādarbojas kā vienai komandai, kas ir savstarpēji saliedēts un tendēts uz kopīgu mērķi uzņēmuma labā. Lai uzlabotu darbinieku motivāciju, uzņēmumam būtu jāsāk ar nemonetārā atalgojuma sistēmas pilnveidošanu, kā arī vadības stilu pilnveidošanu operatīvās daļas vadītājiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 2 daļām un nobeiguma. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 7 tabulas, bibliogrāfija 15 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā
Atslēgas vārdi angļu valodā Developing Personnel Management Program for Food Service Company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 14:04:02