Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā"
Title in English "Developing Personnel Management Program for Food Service Company"
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor I.Andersone
Reviewer doc.,Dr.oec. R.Greitāne
Abstract Bakalaura darba autore ir Maija Veinberga (2014). Bakalaura darba tēma ir Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā. Bakalaura darba autore ir studējusi RTU IEFV Bakalaura akadēmisko studiju programmu Uzņēmējdarbību un vadīšanu. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee personāla vadības jautājumus, kuros iekļauti uzņēmuma esošie vadīšanas un motivācijas pasākumi, uzņēmuma iekšējie normatīvie akti un standarti. Pirmajā daļā darba autore apskatīja personāla vadības mērķus un būtību, vadības procesus un politiku. Lai īstenotu šos mērķus, ir apskatīta personāla plānošana, kura iekļauj plānošanas metodes, personāla stratēģiju un mainību. Darbā ir apskatīta personāla motivācija, kas iekļauj vispārējo aprakstu, motivēšanas modeļus un teorijas, personāla lojalitātes programmas un darbinieku novērtēšanu. Otrajā daļā darba autore veica uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee darbības analīzi, izpētīja tā standartus un vēsturi, ka arī veica uzņēmuma SVID analīzi. Lai efektīvāk izstrādātu personāla motivēšanas programmu, darba autore izpētīja uzņēmuma esošo personāla motivācijas programmu un veica tās SVID analīzi. Balstoties uz iegūto informāciju, darba autore izstrādāja uzņēmuma SIA Coffee Nation kafejnīcu tīkla Costa Coffee personāla motivācijas programmu un tās ieviešanas posmus. Pētot uzņēmumu, darba autore ir secinājusi, ka personāla darbība ir ļoti atkarīga no uzņēmuma vadības. Personāls jūt mazākās nesaskaņas, kas savukārt atspoguļojas uz paveiktā darba kvalitāti un uzņēmuma ienākumiem. Uzņēmuma darbiniekiem ir jādarbojas kā vienai komandai, kas ir savstarpēji saliedēts un tendēts uz kopīgu mērķi uzņēmuma labā. Lai uzlabotu darbinieku motivāciju, uzņēmumam būtu jāsāk ar nemonetārā atalgojuma sistēmas pilnveidošanu, kā arī vadības stilu pilnveidošanu operatīvās daļas vadītājiem. Bakalaura darbs sastāv no ievada, 2 daļām un nobeiguma. Darba apjoms ir 71 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 7 tabulas, bibliogrāfija 15 avoti latviešu valodā, darbam pievienoti 5 pielikumi.
Keywords Personāla vadīšanas programmas izstrāde ēdināšanas uzņēmumā
Keywords in English Developing Personnel Management Program for Food Service Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 14:04:02