Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Inovācijas un uzņēmējdarbība
Nosaukums "RTU integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde"
Nosaukums angļu valodā "Development of RTU Integrated Marketing Communication Strategy"
Struktūrvienība 22061 Starptautisko programmu nodaļa
Darba vadītājs Ineta Romanova
Recenzents doc.(prakt.),MBA, Modris Ozoliņš
Anotācija Mežatučs A. RTU mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / A.Mežatučs, I.Romanovska. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014. 101.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 1 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverts: 21 avots latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Darba mērķis ir: Izstrādāt iespējamo RTU integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju, kas nodrošinātu augstskolas atpazīstamību un attīstību tirgus lejupslīdes apstākļos. Pirmajā darba daļā ir raksturoti procesi, kas noris augstākās izglītības nozarē pasaulē. Teorētiskajā daļā autors iepazīstas ar mārketinga modeļiem, kas ir attīstīti augstākās izglītības institūcijām. Tiek veikta piemērotākā mārketinga modeļa izvēle. Otrajā darba daļā autors analizē augstākās izglītības nozares tendences, statistiku un studējošos raksturojošos rādītājus Latvijā. Tiek analizēta ārējā vide, konkurence un RTU pašreizējā mārketinga komunikācija. Tiek konstatētas galvenās problēmas un trūkumi RTU mārketingā. Trešajā darba daļā autors izstrādā RTU integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju, raksturojot mērķauditoriju profilus, definējot RTU komunikācijas vērtības, izveidojot jaunu RTU kampaņu vēstījumu. Izveidotā integrētā mārketinga komunikācijas stratēģija ietver mārketinga, sabiedrisko attiecību un publicitātes komunikāciju, sociālo tīklu un digitālā mārketinga komunikāciju un universitātes iekšējo komunikāciju. Nodaļas noslēgumā autors piedāvā risinājumus stratēģijas efektivitātes mērījumu veikšanai. Darba noslēgumā autors izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus.
Atslēgas vārdi RTU integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde
Atslēgas vārdi angļu valodā Development of RTU Integrated Marketing Communication Strategy
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 13:36:16