Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Innovations and Entrepreneurship
Title in original language "RTU integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde"
Title in English "Development of RTU Integrated Marketing Communication Strategy"
Author Andris Mežatučs
Department 22161 Unit of International Programs
Scientific advisor Ineta Romanova
Reviewer doc.(prakt.),MBA, Modris Ozoliņš
Abstract Mežatučs A. RTU mārketinga stratēģijas izstrāde: Maģistra darbs / A.Mežatučs, I.Romanovska. Rīga: RTU IEVF Starptautisko programmu nodaļa, maģistra profesionālo studiju programma Inovācijas un uzņēmējdarbība, 2014. 101.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 19 attēli, 1 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverts: 21 avots latviešu, 28 angļu valodā. Darbam pievienoti 19 pielikumi. Darba mērķis ir: Izstrādāt iespējamo RTU integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju, kas nodrošinātu augstskolas atpazīstamību un attīstību tirgus lejupslīdes apstākļos. Pirmajā darba daļā ir raksturoti procesi, kas noris augstākās izglītības nozarē pasaulē. Teorētiskajā daļā autors iepazīstas ar mārketinga modeļiem, kas ir attīstīti augstākās izglītības institūcijām. Tiek veikta piemērotākā mārketinga modeļa izvēle. Otrajā darba daļā autors analizē augstākās izglītības nozares tendences, statistiku un studējošos raksturojošos rādītājus Latvijā. Tiek analizēta ārējā vide, konkurence un RTU pašreizējā mārketinga komunikācija. Tiek konstatētas galvenās problēmas un trūkumi RTU mārketingā. Trešajā darba daļā autors izstrādā RTU integrēto mārketinga komunikācijas stratēģiju, raksturojot mērķauditoriju profilus, definējot RTU komunikācijas vērtības, izveidojot jaunu RTU kampaņu vēstījumu. Izveidotā integrētā mārketinga komunikācijas stratēģija ietver mārketinga, sabiedrisko attiecību un publicitātes komunikāciju, sociālo tīklu un digitālā mārketinga komunikāciju un universitātes iekšējo komunikāciju. Nodaļas noslēgumā autors piedāvā risinājumus stratēģijas efektivitātes mērījumu veikšanai. Darba noslēgumā autors izsaka nozīmīgākos secinājumus un priekšlikumus.
Keywords RTU integrētās mārketinga komunikācijas stratēģijas izstrāde
Keywords in English Development of RTU Integrated Marketing Communication Strategy
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 13:36:16