Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Personal income tax system improvement opportunities”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas” Pašreizējā situācija nodokļu jomā vērtējama sarežģīta, un darbā ir atspoguļotas aktuālākās problēmas un sniegti priekšlikumi to risināšanā. Darba mērķis ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas Latvijā.. Pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.. Pētījuma priekšmets Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu problēmas. Pētījuma praktiskā nozīme ir problēmu apzināšana, un praktisku priekšlikumu sniegšana. Pētījuma metodes: dažādu literatūras avotu pētniecība, informācijas apkopošana, analīze. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Pētījuma uzdevums ir iepazīties ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu būtību, nepieciešamību un to problēmu risināšanu. Pirmajā nodaļā tiek analizēta Latvijas Republikas nodokļu būtība, funkcijas, maksājumi utt. Otrajā nodaļā tiek raksturota Iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtība, likumdošana, nodokļa maksātāji un likmju piemērošana, un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa problēmas, piemēram, kā algu izmaksas aploksnēs . Trešajā nodaļā tiek izpētīta Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanas kontroles risinājumi. Maģistra darba apjoms 85 lapas. Tajā ir 3 tabulas, 9 attēli, 1 pielikums, izmantoti literatūras 22 avoti.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Atslēgas vārdi angļu valodā Personas income tax
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 12:55:34