Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas”
Title in English “Personal income tax system improvement opportunities”
Author Džeina Dimpere
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Andrējeva, AS „Olainfarm” Padomes priekšsēdētāja., Dr.oec.
Abstract ANOTĀCIJA Maģistra darba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas” Pašreizējā situācija nodokļu jomā vērtējama sarežģīta, un darbā ir atspoguļotas aktuālākās problēmas un sniegti priekšlikumi to risināšanā. Darba mērķis ir izpētīt Iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēmas pilnveidošanas iespējas Latvijā.. Pētījuma objekts ir Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.. Pētījuma priekšmets Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iemaksu problēmas. Pētījuma praktiskā nozīme ir problēmu apzināšana, un praktisku priekšlikumu sniegšana. Pētījuma metodes: dažādu literatūras avotu pētniecība, informācijas apkopošana, analīze. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfijas saraksta un pielikumiem. Pētījuma uzdevums ir iepazīties ar Iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu būtību, nepieciešamību un to problēmu risināšanu. Pirmajā nodaļā tiek analizēta Latvijas Republikas nodokļu būtība, funkcijas, maksājumi utt. Otrajā nodaļā tiek raksturota Iedzīvotāju ienākuma nodokļa būtība, likumdošana, nodokļa maksātāji un likmju piemērošana, un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa problēmas, piemēram, kā algu izmaksas aploksnēs . Trešajā nodaļā tiek izpētīta Iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēšanas kontroles risinājumi. Maģistra darba apjoms 85 lapas. Tajā ir 3 tabulas, 9 attēli, 1 pielikums, izmantoti literatūras 22 avoti.
Keywords Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Keywords in English Personas income tax
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 12:55:34