Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Business Performance Efficiency of the Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Rasma Alsiņa
Recenzents Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Anotācija Diplomprojekta autore: Laima Kļaviņa Diplomprojekta vadītāja: Rasma Alsiņa asoc.profesore Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības efektivitātes pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms ir 70 lapas datorsalikumā, neiekļaujot grafisko daļu un pielikumus. Darba sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķina daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Darbā ir ietverti 39 attēli un 31 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 21 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, lekciju materiāli un interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma un tā darbības efektivitātes analīze un izvirzīti priekšlikumu problēmu risināšanai. Projekta daļā tiek pētīti problēmu risinājumi un tie tiek aprakstīti. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota uzņēmuma darbinieku datu bāze un atspoguļota tās izveides un pilnveidošanas gaita. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek pētīts uzņēmuma ofiss un noteikti darba drošības riski, to novērtēšana un risku novēršanas pasākumu plāns ar plānotajām izmaksām. Grafiskajā daļā attēlos darba autores patstāvīgi apkopotā informācija grafikos un tabulās. Diplomprojekta rezultāti: analītiskajā daļā atklāto un projekta aprēķina daļā problēmu risinājumu izpēte.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā Business Performance Efficiency of the Company
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 11:33:33