Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmuma darbības efektivitātes palielināšanas projekts"
Title in English "Project for Increasing Business Performance Efficiency of the Company"
Department 22160 Professional Study Programme of Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Rasma Alsiņa
Reviewer Dr.oec.,prof. V.Jurēnoks
Abstract Diplomprojekta autore: Laima Kļaviņa Diplomprojekta vadītāja: Rasma Alsiņa asoc.profesore Diplomprojekta tēma: Uzņēmuma darbības efektivitātes pilnveidošanas projekts Diplomprojekta apjoms ir 70 lapas datorsalikumā, neiekļaujot grafisko daļu un pielikumus. Darba sastāv no piecām daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķina daļa, tehnoloģiskā daļa, darba un dabas aizsardzības daļa un grafiskā daļa. Darbā ir ietverti 39 attēli un 31 tabula. Bibliogrāfiskajā sarakstā iekļauti 21 izmantotās literatūras avoti. Diplomprojektā izmantotie materiāli: vispārējā un speciālā literatūra, Latvijas Republikas likumi, lekciju materiāli un interneta resursi. Diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma un tā darbības efektivitātes analīze un izvirzīti priekšlikumu problēmu risināšanai. Projekta daļā tiek pētīti problēmu risinājumi un tie tiek aprakstīti. Tehnoloģiskajā daļā tiek izveidota uzņēmuma darbinieku datu bāze un atspoguļota tās izveides un pilnveidošanas gaita. Darba un dabas aizsardzības daļā tiek pētīts uzņēmuma ofiss un noteikti darba drošības riski, to novērtēšana un risku novēršanas pasākumu plāns ar plānotajām izmaksām. Grafiskajā daļā attēlos darba autores patstāvīgi apkopotā informācija grafikos un tabulās. Diplomprojekta rezultāti: analītiskajā daļā atklāto un projekta aprēķina daļā problēmu risinājumu izpēte.
Keywords Uzņēmuma darbības efektivitāte
Keywords in English Business Performance Efficiency of the Company
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 11:33:33