Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Iedzīvotāju sastāva novecošanās un tās ietekme uz pensiju sistēmas ilgtspēju Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Aging population and its impact on the sustainability of pension system in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr. oec., J. Saulītis
Recenzents Dr. oec., prof. V. Nešpors
Anotācija Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta pensiju sistēmu veidošanās vēsture mūsdienu laikmetā Latvijā un pasaulē, tiek noskaidroti arī pensiju sistēmu sākotnējie mērķi. Šajā daļā arī tiek izpētīta Latvijas vecuma pensiju sistēma un pensiju veidi, to būtība. Tiek izpētīta vecumu pensijas aprēķināšanas formula, kā arī raksturoti pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošie faktori. Daļas ietvaros tiek izpētīta sabiedrības novecošanās pasaulē un Latvijā, galvenās tendences, kā arī demogrāfiju ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tiek analizēti pensiju sistēmas un demogrāfijas rādītāji Latvijā, tiek izpētīts gan pensiju budžets un vidējie pensiju lielumi, gan tiek atsevišķi izpētīta Latvijas fondētās pensiju sistēmas: gan valsts, gan privātie pensiju fondi, to dalībnieki, ieguldījumu ienesīgums un līdzekļu pārvaldītāji. Tiek izpētītas arī iedzīvotāju skaita izmaiņas, dzimstības un mirstības rādītāji. Šajā daļā tiek analizēta nodarbinātība pirmspensijas vecumā Latvijā. Praktiskajā daļā tiek analizētas demogrāfisko rādītāju prognozes un balstoties uz šīm prognozēm izstrādāti dažādi demogrāfiskās slodzes scenāriji, mainoties pensionēšanās vecumiem. Šajā daļā tiek veikti aprēķini, lai noteiktu 2.pensiju līmeņa lietderību, tiek salīdzināts kā izmainās uzkrātais pensiju kapitāls, ja tas vienādā apjomā tiek iemaksāts 1. un 2.pensiju līmenī. Tiek aprēķināts, kāds ir sagaidāmais pensijas lielums dažādiem iemaksu scenārijiem vienādos apstākļos, aprēķini tiek veikti gan valsts nodrošinātajai vecuma pensijai, gan 3.pensiju līmeņa pensijai. Tiek aprēķināti pensiju lielumi dažādiem scenārijiem un tie tiek salīdzināti ar vidējo iemaksu algu. Šajā daļā tiek analizētas ārzemju darbaspēka piesaistīšanas iespējas un iespējamās problēmas, kā arī tiek aprēķinātas pensiju budžeta izmaiņas, ņemot vērā prognozes par nodarbināto skaita izmaiņām un reālās algas pieauguma izmaiņām. Pētījuma rezultāti parāda, ka demogrāfijai ir ietekme uz pensiju sistēmu Latvijā, taču tā nav tik liela, lai būtiski ietekmētu pensiju sistēmas ilgtspēju un stabilitāti. Latvijas pensiju sistēma ir ilgtspējīga, ja tiek ņemts vērā, ka ekonomika attīstītās vienmērīgi un valsts ekonomikā nenotiek katastrofālas izmaiņas, piemēram, kara vai citu ārējo faktoru ietekmē. Darbs sastāv no 93 lapaspusēm, tajā ir ietverti 67 attēli un 12 tabulas, kā arī viens pielikums.
Atslēgas vārdi Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainability of pension system in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2014 10:26:44