Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Iedzīvotāju sastāva novecošanās un tās ietekme uz pensiju sistēmas ilgtspēju Latvijā"
Title in English "Aging population and its impact on the sustainability of pension system in Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr. oec., J. Saulītis
Reviewer Dr. oec., prof. V. Nešpors
Abstract Darbs sastāv no trīs daļām: teorētiskā, analītiskā un praktiskā daļa. Teorētiskajā daļā tiek izpētīta pensiju sistēmu veidošanās vēsture mūsdienu laikmetā Latvijā un pasaulē, tiek noskaidroti arī pensiju sistēmu sākotnējie mērķi. Šajā daļā arī tiek izpētīta Latvijas vecuma pensiju sistēma un pensiju veidi, to būtība. Tiek izpētīta vecumu pensijas aprēķināšanas formula, kā arī raksturoti pensiju sistēmas ilgtspēju ietekmējošie faktori. Daļas ietvaros tiek izpētīta sabiedrības novecošanās pasaulē un Latvijā, galvenās tendences, kā arī demogrāfiju ietekmējošie faktori. Analītiskajā daļā tiek analizēti pensiju sistēmas un demogrāfijas rādītāji Latvijā, tiek izpētīts gan pensiju budžets un vidējie pensiju lielumi, gan tiek atsevišķi izpētīta Latvijas fondētās pensiju sistēmas: gan valsts, gan privātie pensiju fondi, to dalībnieki, ieguldījumu ienesīgums un līdzekļu pārvaldītāji. Tiek izpētītas arī iedzīvotāju skaita izmaiņas, dzimstības un mirstības rādītāji. Šajā daļā tiek analizēta nodarbinātība pirmspensijas vecumā Latvijā. Praktiskajā daļā tiek analizētas demogrāfisko rādītāju prognozes un balstoties uz šīm prognozēm izstrādāti dažādi demogrāfiskās slodzes scenāriji, mainoties pensionēšanās vecumiem. Šajā daļā tiek veikti aprēķini, lai noteiktu 2.pensiju līmeņa lietderību, tiek salīdzināts kā izmainās uzkrātais pensiju kapitāls, ja tas vienādā apjomā tiek iemaksāts 1. un 2.pensiju līmenī. Tiek aprēķināts, kāds ir sagaidāmais pensijas lielums dažādiem iemaksu scenārijiem vienādos apstākļos, aprēķini tiek veikti gan valsts nodrošinātajai vecuma pensijai, gan 3.pensiju līmeņa pensijai. Tiek aprēķināti pensiju lielumi dažādiem scenārijiem un tie tiek salīdzināti ar vidējo iemaksu algu. Šajā daļā tiek analizētas ārzemju darbaspēka piesaistīšanas iespējas un iespējamās problēmas, kā arī tiek aprēķinātas pensiju budžeta izmaiņas, ņemot vērā prognozes par nodarbināto skaita izmaiņām un reālās algas pieauguma izmaiņām. Pētījuma rezultāti parāda, ka demogrāfijai ir ietekme uz pensiju sistēmu Latvijā, taču tā nav tik liela, lai būtiski ietekmētu pensiju sistēmas ilgtspēju un stabilitāti. Latvijas pensiju sistēma ir ilgtspējīga, ja tiek ņemts vērā, ka ekonomika attīstītās vienmērīgi un valsts ekonomikā nenotiek katastrofālas izmaiņas, piemēram, kara vai citu ārējo faktoru ietekmē. Darbs sastāv no 93 lapaspusēm, tajā ir ietverti 67 attēli un 12 tabulas, kā arī viens pielikums.
Keywords Pensiju sistēmas ilgtspēja Latvijā
Keywords in English Sustainability of pension system in Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 28.05.2014 10:26:44