Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums "Ūdens atvades funkcionalitātes analīze autoceļu tīklā"; inženierprojekts "Reģionālā autoceļa, Rudzāti-Atašienes pagrieziens, rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Analysis of Water Draining Functionality in Motorway System"; Engineering Design Project "Regional Motorway Rudzāti-Atašiene Turning Reconstruction"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs I.Gorda
Recenzents A.Zariņš
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma Ūdens atvades funkcionalitāte autoceļu tīklā mūsdienās ir sevišķi aktuāla, jo ūdens atvade ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas jāievēro, lai ceļa konstrukcija un segums ekspluatācijas laikā netiktu bojāts no ūdens negatīvās ietekmes. Bakalaura darbā izvirzīts mērķis novērtēt Latvijas autoceļu un ielu tīklā esošo izbūves vai rekonstrukcijas rezultātā izveidoto ūdens atvades pasākumu hidraulisko un kosntruktīvo funkcionalitāti, to iespējamos ietekmējošos faktorus, definējot iespējamos ekspluatācijas riskus. Darba teorētiskās daļas struktūru veido ūdens atvades pasākumu ceļa šķērsprofila, dažādu novadgrāvju, iztvaikošanas baseinu, drenāžas, caurteku, tiltu un ūdens atvades planējumu detalizēta veidošanas un pielietošanas veidu izpēte. Darba pētniecisko daļu veido Latvijas valsts autoceļu tīklā esošo ūdens atvades būvju izpēte, novērtējot katras būves hidraulisko un kosntruktīvo funkcionalitāti. Bakalaura darba apjoms ir 57 lpp., 34 attēli un 5 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 12 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālā autoceļa Rudzāti Atašienes pagrieziens rekonstrukcijai. Esošajam ceļam ir grants segums, tādēļ tam paredzēts izbūvēt asfaltbetona segas konstrukciju. Rekonstrukcijas projektā ir paredzēts izbūvēt jaunas caurtekas, sakārtot ūdens atvadi un uzstādīt jaunu ceļa aprīkojumu. Inženeirprojekta daļu veido paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 8 attēli, 23 tabulas, 10 rasējumi. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 15 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Ūdens atvade
Atslēgas vārdi angļu valodā water arrange a farewell
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 22:20:40