Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Transportation Engineering
Title in original language "Ūdens atvades funkcionalitātes analīze autoceļu tīklā"; inženierprojekts "Reģionālā autoceļa, Rudzāti-Atašienes pagrieziens, rekonstrukcija"
Title in English "Analysis of Water Draining Functionality in Motorway System"; Engineering Design Project "Regional Motorway Rudzāti-Atašiene Turning Reconstruction"
Department 02063 External and Part-Time Studies Department
Scientific advisor I.Gorda
Reviewer A.Zariņš
Abstract Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma Ūdens atvades funkcionalitāte autoceļu tīklā mūsdienās ir sevišķi aktuāla, jo ūdens atvade ir viens no svarīgākajiem pasākumiem, kas jāievēro, lai ceļa konstrukcija un segums ekspluatācijas laikā netiktu bojāts no ūdens negatīvās ietekmes. Bakalaura darbā izvirzīts mērķis novērtēt Latvijas autoceļu un ielu tīklā esošo izbūves vai rekonstrukcijas rezultātā izveidoto ūdens atvades pasākumu hidraulisko un kosntruktīvo funkcionalitāti, to iespējamos ietekmējošos faktorus, definējot iespējamos ekspluatācijas riskus. Darba teorētiskās daļas struktūru veido ūdens atvades pasākumu ceļa šķērsprofila, dažādu novadgrāvju, iztvaikošanas baseinu, drenāžas, caurteku, tiltu un ūdens atvades planējumu detalizēta veidošanas un pielietošanas veidu izpēte. Darba pētniecisko daļu veido Latvijas valsts autoceļu tīklā esošo ūdens atvades būvju izpēte, novērtējot katras būves hidraulisko un kosntruktīvo funkcionalitāti. Bakalaura darba apjoms ir 57 lpp., 34 attēli un 5 tabulas. Bakalaura darba daļā izmantoti 12 literatūras avoti. Inženierprojekts izstrādāts reģionālā autoceļa Rudzāti Atašienes pagrieziens rekonstrukcijai. Esošajam ceļam ir grants segums, tādēļ tam paredzēts izbūvēt asfaltbetona segas konstrukciju. Rekonstrukcijas projektā ir paredzēts izbūvēt jaunas caurtekas, sakārtot ūdens atvadi un uzstādīt jaunu ceļa aprīkojumu. Inženeirprojekta daļu veido paskaidrojuma, aprēķinu un tehnisko specifikāciju daļas, 8 attēli, 23 tabulas, 10 rasējumi. Inženierprojekta izstrādei izmantoti 15 literatūras avoti.
Keywords Ūdens atvade
Keywords in English water arrange a farewell
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 27.05.2014 22:20:40