Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi”
Nosaukums angļu valodā “Tax Application for pension system: problems and solutions”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Gromule, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja, Dr.Sc.ing.
Anotācija Maģistra darba tēmasnosaukums ir „Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi”, autore izvelējās šo tēmu, jo tā ir aktuāla, respektīvi, pensijas ir viens no galvenajiem iztikas līdzekļiem cilvēkiem gados.Tā kā mūsu sabiedrība sastāv no vienas trešdaļas pensionāru, kuru skaits turpina palielināties, ir svarīgi noskaidrot Latvijas pensiju sistēmas stabilitāti un attīstību ilgtermiņā. Jo pensijas vecuma cilvēki ieņem svarīgu vietu mūsu valstī. Uz doto brīdi jaunieši ir potenciālie pensionāri, kam svarīgi zināt, kādi tieši nodokļi tiks maksāti no pensijas. Darba mērķis ir raksturot pensiju sistēmas struktūru, to ietekmējošos faktorus, izpētīt pensijas nodokļu aprēķināšanu un aplikšanu ar nodokli, kā arī veikt Latvijas pensiju nodokļu sistēmas salīdzināšanu ar citām valstīm. Balstoties uz zinātnikso literatūru, interneta resursiem mērķis ir noteikt Latvijas pensiju sistēmas uzlabošanas iespējas.Lai īstenotu darba mērķi, tiek izvirzīti sekojoši darba uzdevumi: • Izpētīt un izanalizēt pensija struktūru un to ietekmējošos faktorus; • Izpētīt pensiju politiku; • Izpētītas problēmas un to risinājumi; • Izpētīta pensiju aplikšana ar nodokli un to aprēķināšana; • Izpētīta un salīdzināta Latvijas pensiju nodokļu sistēma ar citu valstu pensiju sistēmu. Darba pētījuma objekts ir Latvijas pastāvošā pensiju sistēma un to ietekmējošo faktoru raksturojums, un pētījuma priekšmets ir pensiju nodokļu sistēma.Maģistra darbs sastāv no trīm nodaļā. Pirmajā nodaļā tiek izpētīta pensiju sistēmas loma sociālās politikas ietvaros, pensiju politika un sistēma Latvijā. Otrajā nodaļā tiek izpētīta pensijas aprēķināšana un aplikšana ar nodokli. Trešajā nodaļā tiek salīdzināta Latvijas pensiju sistēma ar Igaunijas, Zviedrijas, Apvienotās Karalistes, Dānijas pensiju sistēmam, kā arī apskatītapensiju sistēmas attīstības vēsture Eiropā. Darbs sastāv no 80 lappusēm, no viena attēls, no 13 tabulām un no 9 formulām.
Atslēgas vārdi Nodokļu piemērošana pensiju sistēmā: problēmas un risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Tax Application for pension system: problems and solutions
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 27.05.2014 21:58:26